Skip to main content
فهرست مقالات

کتابهای آسمانی؛ ترجمه، تفسیر، تأویل و ...

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(8 صفحه - از 6 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، کتاب ، ترجمه ، تفسیر ، شیعه ، کیهان ، امام ، تحریف ، زبان ، خدا

خلاصه ماشینی:

"کتابها را تنها از دور دیده و به همین سبب هنگامی که به کتابهای شیعه می‌رسد ابتدا کتبی را که مسلمانها در تفسیر نوشته‌اند،مطرح می‌کند و آنگاه می‌گوید بپردازیم به کتابهای فرقه‌هایی که به نحوی به اسلام منتسند و در عین حال که دارد برای نمونه از تفسیر شبر ما تعریف می‌کند،می‌گوید وی یک شیعۀ غالی است و اینجا آیه را طوری معنی کرده که بگوید قرآن تحریف شده است از این رو من اکنون سه سال است که دربارۀ تفسیر کار می‌کنم و تقریبا از میان جلدهای هشتم،نهم،دهم، یازدهم و دوازدهم«التمهید»دو جلدش تمام شده،اما هنوز آماده چاپ نشده است. به همین سبب هر که «التمهید»را می‌خواند،در عین اینکه آگاهی پیدا می‌کند به این مسأله،برای نمونه در بحث قرائات که آیا قرائت سبعه متواتر است یا نه،دیدگاه محققین اهل سنت نیز برایش روشن می‌شود و در عین حال دیدگاه علما و فقهای بزرگ شیعه هم آشکار می‌گردد و آخرین نظریه‌هایی که شیعه روی این موضوع دارد یا اهل بیت دارند،همه مطرح می‌شود،که ویژگی مهم«تمهید» است و کوشش من بر این بوده که هیچ گونه تعصبی که ما را به این طرف و آن طرف بکشاند وجود نداشته باشد. با توجه به اینکه تالیفی در این باب به نام «صیانةالقرآن عن التحریف»دارید،این مسأله را چگونه توضیح می‌دهید؟ آیت‌الله معرفت:وقتی خواستم کتاب «صیانةالقرآن عن التحریف»را بنویسم،در همین اندیشه شدم که چه کنم؟چون برای ما مسلم بود که دانشمندان،محققین شیعه،مجتهدین و فقها یکپارچه مسألۀ تحریف را منکر شده و بر آن بودند که قرآن دست‌نخورده،و یکی از ضروریات تاریخ است."

صفحه: از 6 تا 13