Skip to main content
فهرست مقالات

میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (18 صفحه - از 187 تا 204)

کلیدواژه ها :

رضایت ،خدمات ،استفاده‌کنندگان ،کتابخانهء دانشکدهء ادبیات دانشگاه شهید چمران

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه، اطلاعات، رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه، خدمات کتابخانهء دانشکدهء ادبیات دانشگاه، میزان رضایت، میزان رضایت مراجعان از خدمات، دانشجویان، خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه، کتابخانهء دانشکدهء ادبیات دانشگاه شهید، خدمات کتابخانه

در این مقاله میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانهء دانشکدهء ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف کشف نقاط قوت و ضعف موجود بررسی شده است.پژوهش به‌ روش پیمایشی بوده و جامعهء تحقیق 94 نفر از دانشجویان دانشکدهء ادبیات می‌باشد.برای‌ گردآوری اطلاعات از پرسشنامه،و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شده است.طبق نتایج به دست آمده،دانشجویان از تعداد کتاب‌های امانت داده شده و مدت زمان امانت و نحوهء مدیریت و ساعات کار کتابخانه و رفتار کتابداران و وضعیت فعلی‌ مطبوعات جاری راضی بوده‌اند و دلایل عمدهء نارضایتی آنان،نبود اینترنت،امانت طولانی‌ مدت کتاب‌های مهم توسط استادان و عدم دسترسی دانشجویان به این کتاب‌ها،ضعف‌ مجموعهء کتابخانه و نبود سالن مطالعهء مناسب بوده است.6/75 درصد دانشجویان،خواستار ادارهء مجموعهء کتابخانه به روش قفسه باز بوده‌اند.بیش از نیمی از دانشجویان از کتابخانه‌ و خدمات آن ناراضی بوده‌اند.بین تعداد مراجعات دانشجویان به کتابخانه و میزان رضایت‌ از کتابخانه رابطهء معنی‌داری مشاهده نشد.بین رفتار و ویژگی‌های کتابدار و میزان رضایت‌ مراجعان به کتابخانه رابطهء معنی‌دار(مستقیم)وجود دارد،ولی رابطهء معنی‌داری میان معدل‌ مراجعان و تعداد مراجعات آنها به کتابخانه مشاهده نشد.میان روزآمد بودن منابع و تعداد دفعات مراجعهء دانشجویان به کتابخانه نیز رابطهء معنی‌داری دیده نشد و بالاخره بین خدمات‌ کتابخانه به مراجعان و میزان رضایت آنها از کتابخانه رابطهء معنی‌دار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"طبق نتایج به دست آمده،دانشجویان از تعداد کتاب‌های امانت داده شده و مدت زمان امانت و نحوهء مدیریت و ساعات کار کتابخانه و رفتار کتابداران و وضعیت فعلی‌ مطبوعات جاری راضی بوده‌اند و دلایل عمدهء نارضایتی آنان،نبود اینترنت،امانت طولانی‌ مدت کتاب‌های مهم توسط استادان و عدم دسترسی دانشجویان به این کتاب‌ها،ضعف‌ مجموعهء کتابخانه و نبود سالن مطالعهء مناسب بوده است. در کل دانشجویان از تعداد کتاب‌های امانت داده شده و مدت‌ زمان امانت و نحوهء مدیریت کتابخانه و ساعات کار کتابخانه و رفتار کتابداران و وضعیت فعلی مطبوعات جاری راضی‌ بوده‌اند و دلایل عمدهء نارضایتی آنان،نبود اینترنت،امانت طولانی مدت کتاب‌های مهم‌ توسط استادان و عدم دسترسی دانشجویان‌ به این کتاب‌ها،ضعف مجموعهء کتابخانه،و نبود سالن مطالعهء مناسب بوده است. در کل،دلایل عمدهء نارضایتی دانشجویان‌ از کتابخانهء دانشکدهء ادبیات دانشگاه شهید چمران عبارتند از:مرتب نبودن برگه‌دان، به طوری که خیلی از دانشجویان اعلام کرده‌اند که بسیاری از کتاب‌ها فهرستبرگه‌ای در برگه‌دان ندارند و بسیاری از فهرستبرگه‌های موجود کتابی در قفسه‌ها ندارند؛مکانیزه و رایانه‌ای نبودن کتابخانه که موجب اتلاف‌ وقت کتابداران و دانشجویان می‌شود؛فقدان‌ خدمات اینترنتی؛بی‌حوصله بودن کتابداران‌ در جوابگویی به سؤالات مراجعان و نداشتن‌ اطلاعات کافی؛کمبود نیروی انسانی کتابخانه؛ فقدان تسهیلات فتوکپی و زیراکس؛فقدان‌ برنامه‌های آموزش روش استفاده از کتابخانه‌ به مراجعان؛بسته بودن سیستم کتابخانه؛ کهنه و قدیمی بودن کتاب‌ها؛کمبود فضای‌ کتابخانه و فقدان سالن مطالعه در جوار کتابخانه؛تخصیص سالن مطالعهء موجود به‌ کلاس درس؛دلباز و مفرح نبودن و حالت‌ بی‌روح و خفقان آور و محیط کتابخانه؛جر و بحث کردن کارکنان کتابخانه با یکدیگر در حضور دانشجویان،و کمبود کتاب‌های‌ تخصصی روزآمد بوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.