Skip to main content
فهرست مقالات

نقش کتابخانه های دانشگاه شیراز در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (16 صفحه - از 219 تا 234)

کلیدواژه ها :

دانشجویان ،رضایت ،کتابخانه ،نیاز اطلاعاتی ،دانشگاه شیراز ،تحصیلات تکمیلی

کلید واژه های ماشینی : تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات ، نقش کتابخانه‌های دانشگاه شیراز ، دانشجویان ، کتابخانه‌های دانشگاه شیراز ، رضایت ، وضعیت کلی کتابخانه‌های دانشگاه شیراز ، کتابخانه‌های دانشگاه شیراز در تأمین ، میزان رضایت ، میزان رضایت دانشجویان کارشناسی‌ارشد ، دانشگاه شیراز نقش کتابخانه‌های دانشکده‌ها

نقش کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان بخشی از نظام آموزش عالی و به عنوان کانونی به‌ منظور تأمین امکانات تحقیق برای پژوهشگران محرز است.با توجه به اهمیت کتابخانه‌های‌ دانشگاهی در امر آموزش و پژوهش این تحقیق بر آن است تا نقش کتابخانه‌های دانشگاه شیراز را در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیق،پیمایشی بوده و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. یافته‌ها روشن ساخت که میزان رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از خدمات کتابخانهء دانشکدهء خود در مقایسه با دانشجویان دورهء دکترا بیشتر است و دانشجویان تحصیلات‌ تکمیلی دانشگاه شیراز نقش کتابخانه‌های دانشکده‌ها را از نظر تأمین نیازهای اطلاعاتی خود، بین متوسط و کم ارزیابی کرده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌ها روشن ساخت که میزان رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از خدمات کتابخانهء دانشکدهء خود در مقایسه با دانشجویان دورهء دکترا بیشتر است و دانشجویان تحصیلات‌ تکمیلی دانشگاه شیراز نقش کتابخانه‌های دانشکده‌ها را از نظر تأمین نیازهای اطلاعاتی خود، بین متوسط و کم ارزیابی کرده‌اند. توزیع فراوانی نمرهء رضایت پاسخگویان از منابع‌ کتابشناختی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی نظر پاسخگویان در مورد گویه‌های‌ طیف رضایت از منابع اطلاعاتی در این بعد نیز کمترین میزان رضایت از بعد منابع کامپیوتری است،به طوری که تنها 2/16 درصد از پاسخگویان در استفاده از این منابع‌ در حد کم و خیلی کم با مشکل روبه‌رو هستند. بررسی تأثیر جنسیت پاسخگویان بر میزان‌ رضایت آنها از خدمات کتابخانه نتایج حاصل از بررسی نشان میدهد که‌ بین مردان و زنان دانشجو تنها در بعد رضایت‌ از وضعیت منابع اطلاعاتی تفاوت معنی‌داری‌ وجود دارد و میزان رضایت دانشجویان دختر کمتر از میزان رضایت دانشجویان پسر است، به طوری که میانگین نمرهء رضایت دختران‌ دانشجو از این بعد 4/21 است،درحالی‌که‌ این میانگین برای پسران 95/21 است. نتایج آزمون t به منظور بررسی رابطهء بین مقطع تحصیلی و ابعاد مختلف رضایت از خدمات کتابخانه‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) منابع کتابشناختی و وضعیت کلی کتابخانه‌های‌ دانشگاه شیراز تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری نتایج به دست آمده از بررسی تأثیر مقطع‌ تحصیلی پاسخگویان بر میزان رضایت آنها از خدمات کتابخانه نشان می‌دهد که بین‌ دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در بعد رضایت از منابع کتابشناختی و وضعیت‌ کلی کتابخانه‌های دانشگاه شیراز تفاوت‌ معنی‌داری وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.