Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

تحلیل استنادی مقالات سه نشریه علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (18 صفحه - از 51 تا 68)

کلیدواژه ها :

تحلیل استنادی ،قانون بردفورد ،مجلات هسته ،دانش کشاورزی ،علوم کشاورزی ،تحقیقات کشاورزی‌ ایران ،کشاورزی دانشگاه شیراز ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشگاه تبریز

کلید واژه های ماشینی : کشاورزی ، استناد ، نشریه علوم کشاورزی واحد علوم ، نشریهء علوم کشاورزی ، انواع منابع اطلاعاتی ، تحقیقات کشاورزی ایران ، فارسی ، استناد نویسندگان نشریهء علوم کشاورزی ، دانش ، نویسندگان مقالات نشریهء تحقیقات کشاورزی

در این پژوهش استنادهای سه نشریهء علوم کشاورزی،دانش کشاورزی،و تحقیقات کشاورزی‌ ایران با هدف تعیین نشریات هسته،میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی،و تعیین الگوی‌ نویسندگی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نشریات‌ ادواری عمده‌تری منبع مورد استناد نویسندگان مقالات کشاورزی بوده است،به‌طوری که‌ 1/63 درصد استنادها را به خود اختصاص داده‌اند.در رابطه با الگوی نویسندگی،یافته‌ها نشان‌دهندهء این حقیقت است که روحیهء همکاری نزد نویسندگان مقالات فارسی در مقایسه با نویسندگان مقالات لاتین بسیار پایین‌تر است،به‌طوری که 3/58 درصد مقالات فارسی ارائه‌ شده یک نویسنده‌ای می‌باشد.همچنین نتایج نشان می‌دهد که منابع انگلیسی بیش از سایر زبان‌ها مورد استفادهء محققان تحقیقات کشاورزی قرار گرفته،به‌طوری که این منابع 81 درصد از کل‌ استنادها را به خود اختصاص داده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"تحلیل استنادی مقالات سه نشریهء علوم کشاورزی واحد علوم و در این پژوهش استنادهای سه نشریهء علوم کشاورزی،دانش کشاورزی،و تحقیقات کشاورزی‌ ایران با هدف تعیین نشریات هسته،میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی،و تعیین الگوی‌ ادواری عمده‌تری منبع مورد استناد نویسندگان مقالات کشاورزی بوده است،به‌طوری که‌ نشان‌دهندهء این حقیقت است که روحیهء همکاری نزد نویسندگان مقالات فارسی در مقایسه با همچنین نتایج نشان می‌دهد که منابع انگلیسی بیش از سایر زبان‌ها مورد استفادهء محققان تحقیقات کشاورزی قرار گرفته،به‌طوری که این منابع 81 درصد از کل‌ فهرست نشریات هسته و ماورای هسته در رشتهء کشاورزی با توجه به سه نشریهء مورد بحث الگوی نویسندگی نویسندگان مقالات نشریات ادواری انگلیسی زبان مورد استناد الگوی نویسندگی نویسندگان مقالات نشریات ادواری انگلیسی زبان مورد استناد (به تصویر صفحه مراجعه شود) درصد مقالات فارسی مورد استناد به مقالات‌ توزیع فراوانی انواع منابع اطلاعاتی مورد استناد نویسندگان نشریهء علوم کشاورزی توزیع فراوانی انواع منابع اطلاعاتی مورد استناد نویسندگان نشریهء دانش کشاورزی توزیع فراوانی انواع منابع اطلاعاتی مورد استناد نویسندگان نشریهء تحقیقات کشاورزی داده شده است از مجموع 892 استناد به‌ نزد نویسندگان مقالات این نشریه است. اهمیت منابع این زبان در تحقیقات کشاورزی‌ توزیع فراوانی انواع منابع اطلاعاتی مورد استناد نویسندگان در مجموع سه نشریه برده است و نشریهء علوم کشاورزی بیش از و نشریهء علوم کشاورزی بیشترین تعداد استناد تعداد استناد سهم منابع انگلیسی بیش از سایر میانگین تعداد استناد برای هر مقاله به تفکیک زبان استناد،در سه نشریه و در مجموع استنادها به منابع زبان انگلیسی،17 درصد به‌ نزد نویسندگان مقالات کشاورزی فارسی مورد"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.