Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین راهبرد مدیریت دانش سازمانی: تدوین دانش یا تبادل فردی دانش

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (14 صفحه - از 93 تا 106)

کلیدواژه ها :

مدیریت دانش ،راهبرد مدیریت دانش ،تبادل فردی دانش ،تدوین دانش

کلید واژه های ماشینی : دانش، راه‌برد، راه‌برد تبادل فردی دانش، مدیریت دانش، سازمان، تعیین راه‌برد مدیریت دانش سازمانی، راهبرد، تبادل فردی دانش، اطلاعات، راه‌برد تدوین دانش

تحقیقات حاکی از وجود دو راهبرد کلی در مدیریت دانش ضی است.برخی سازمان‌ها راهبرد تدوین دانش و برخی دیگر راهبرد تبادل فردی دانش را انتخاب می‌کنند.ماهیت‌ سازمان،نوع محصولات و خدمات،و ماهیت دانشی که سازمان با آن سروکار دارد از عوامل‌ اصلی انتخاب راهبرد مناسب می‌باشند.سازمان‌ها باید در انتخاب و ترکیب این راهبردها دقت‌ کنند.ماهیت کاری هر سازمان،راهبرد مناسب و نحوهء ترکیب این دو راهبرد را معین می‌کند. برخی سازمان‌ها از قاعدهء 20-80 هانسن تبعیت می‌کنند.در این قاعده اصل بر این است که‌ در سازمان‌ها،یکی از این راهبردها به عنوان راهبرد اصلی و راهبرد دیگر به عنوان پشتیبان‌ راهبرد اول انتخاب می‌شود.انتخاب راهبرد نامناسب،شکست مدیریت دانش و هزینه‌های‌ اضافی را دربر دارد.در مقالهء حاضر به تعریف این راهبردها،تأثیرات سازمانی،و نحوهء انتخاب‌ یک راهبرد مناسب برای سازمان پرداخته می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"تعیین راهبرد مدیریت دانش سازمانی: تحقیقات حاکی از وجود دو راهبرد کلی در مدیریت دانش ضی است. راهبرد تدوین دانش و برخی دیگر راهبرد تبادل فردی دانش را انتخاب می‌کنند. ماهیت کاری هر سازمان،راهبرد مناسب و نحوهء ترکیب این دو راهبرد را معین می‌کند. انتخاب راهبرد نامناسب،شکست مدیریت دانش و هزینه‌های‌ این راهبرد به گونه‌ای تدوین و ذخیره می‌شود و هم ابزاری برای اشتراک دانش بود. نیز ممکن است راهبرد دانش متفاوت باشد. Bain با این تفاوت که اولی راهبرد تدوین دانش و دومی راهبرد تبادل فردی دانش را برگزیده‌ تدوین دانش به صورت مؤثر انجام دادند. تدوین دانش به استفادهء مجدد از دانش‌ اطلاعات‌35مکمل نهایی این مخزن دانش بود. ،از راهبرد تدوین دانش استفاده‌ تدوین دانش به عنوان یک راهبرد دانش‌ کردن نیاز دارد از راهبرد تبادل فردی دانش‌ راهبرد تبادل فردی دانش در و خدمات جدید برای این کمپانی بود. خود،از تبادل فردی دانش استفاده کرد. فردی دانش با این روش بالا بود به عنوان مثال‌ به کارگیری راهبرد تدوین دانش می‌توانند از راهبرد تدوین دانش در این سازمان‌ها سازمان‌هایی که راهبرد تدوین دانش را این قبیل سازمان‌ها برای حل مسائل خود از راهبرد تبادل فردی دانش استفاده می‌کنند. زیرا فراگیری این دانش نیاز به زمان دارد و انتقال بود و راهبرد تدوین دانش در«رابطه» تدوین دانش برای قالب‌های استاندارد طراحی‌ انتخاب راهبرد تدوین دانش به تبادل فردی‌ سازمان‌ها از راهبرد تدوین دانش استفاده‌ بنابراین راهبرد تدوین دانش را سازمان‌ها راهبرد تبادل فردی دانش انتخاب‌ راهبرد تدوین دانش مؤثرتر است و هرچه‌ راهبرد تبادل فردی دانش مؤثرتر خواهد بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.