Skip to main content
فهرست مقالات

اختلال درون فرهنگی

نویسنده:

(3 صفحه - از 33 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ ، انگیزه‌هاى فردى و جمعى ، اختلال ، اختلال درون فرهنگی ، اجتماعى ، بحران اجتماعى ، انگیزه‌هاى فردى و جمعى سازگارى ، انگیزه‌هاى افراد ، درونى فرهنگ ، تولید فرهنگ

خلاصه ماشینی:

"در متن نوشتار،تأکید اصلی بر نقش عوامل درونی فرهنگی در ایجاد بحران اجتماعی است و به طور طبیعی به نقش عوامل خارج از فرهنگ از قبیل انگیزه‌های فردی و جمعی،شرایط جدید،اشاعه و نوآوری،تهاجم فرهنگی،و مشکلات و مسایل حادث شده نیز اشاره شده است،ولی تز اصلی نوشتار بر این نکته استوار است که:تا زمانی که فرهنگ از درون دارای انسجام بوده و حالت پویایی خود را از دست نداده است،عوامل بیرونی اختلال‌زا نبوده و در بیشتر مواقع و سطوح عامل تحول درونی فرهنگی می‌شوند. عوامل مؤثر درونی و بیرونی در تولید فرهنگ در نمودار شمارۀ 2 نشان داده شده که بعضی از عوامل به درون فرهنگ باز می‌گردند،برای نمونه اگر فرهنگی توان بازسازی و تغییرپذیری را از دست بدهد و یا یکی از عوامل با دیگر عوامل سازگار نگردد،روند فرهنگ‌سازی دچار اختلال می‌شود. بحران اجتماعی زمانی حاصل می‌شود که کنشگران از سویی توان کافی در اخذ ارزشهای مورد نیازشان از فرهنگ را نداشته و انگیزه‌های فردی و جمعی آنها تعیین کننده عمل آنان شده؛و از سوی دیگر،فرهنگ توان ارائه الگوی روشن برای زندگی فردی و جمعی را در اثر اختلالات درونی و شرایط جدید مهاجم و بی‌ارتباط(ناسازگار) بیرونی از دست داده است. مرحله سوم مصادف با دورانی است که نخست فرهنگ از درون دچار نوعی ناسازگاری بین عناصر گردیده،دیگر آنکه شرایط جدید بیرونی در مقابل فرهنگ قرار گرفته است،سوم آنکه فرهنگهای خارجی با آگاهی از ضعف درونی فرهنگها، جنبۀ تهاجمی یافته و به عبارت امروزین تهاجم فرهنگی خویش را شدت بخشیده‌اند و از همه ابزار و امکانات استفاده نموده‌اند،چهارم آنکه انگیزه‌های فردی و جمعی سازگاری کمتری با امکانات و نیازهای اجتماعی دارند."

صفحه: از 33 تا 35