Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و اعتباریابی آزمون های سنجش رفتارهای ورودی شناختی (CEBT) برای دروس عربی، ریاضیات و زبان انگلیسی دوره راهنمایی تحصیلی استان خوزستان

نویسنده:

کلیدواژه ها :

ساخت مقیاس ،اعتباریابی آزمون ،آزمون‌های سنجش رفتارهای ورودی شناختی ،تحلیل تکلیف

کلید واژه های ماشینی : آزمون، فرم، سنجش رفتارهای ورودی شناختی، رفتارهای ورودی شناختی، آزمون‌های رفتار ورودی شناختی ریاضی، آزمون‌های سنجش رفتارهای ورودی شناختی، ماده، فرم الف، مقیاس، رفتار ورودی شناختی ریاضی پایه

امل شد. حد اقل بار عاملی 0/40 جهت قرار دادن ماده‌ها در عوامل استفاده شد.استخراج عوامل یکسان از فرم‌های الف و ب برای هر پایه و درس،نشان داد که محتوای اندازه‌گیری شده در دو فرم برای‌ همه آزمون‌ها تقریبا یکسان است.هر چند که تعداد ماده‌های عوامل در دو فرم یکسان نبود.در بررسی پایانی،ضرایب آلفایی کرانباخ برای مقیاس اولیه،نهائی و عوامل استخراج شده گزارش‌ شد.

خلاصه ماشینی:

"هدف آنها این بود که بررسی نمایند آیا بین یک گروه‌ دانش‌آموزان(گروه آزمایش)( EG )که مهرت‌های ورودی اولیه شناختی آنها افزایش یافته بود،و کسانی که متعاقبا تحت شرایط تسلطآموزی تدریس شده بودند، همراه با یک گروه گواه( CG )از دانش‌آموزان مشابه که به روش معمول آموزش‌ داده شده بودند،تفاوت عملکرد وجود دارد یا خیر؟به کمک یک شاخص دقیق‌ دارای روائی درونی و بیرونی و با استفاده از روش تحلیلی ادبیات اسلاوین و به‌ کمک سنتز برازنده‌ترین مدارک،تنها تأثیرات مثبت معنی‌داری برای تسلط آموزی‌ برای آزمون‌های محقق-ساخته به دست آمد. Validity جدول 8-خلاصه مشخصات مقیاس‌های تحلیل عامل شده رفتار ورودی عربی،ریاضی و زبان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نام‌گذاری عامل‌های استخراجی برای مقیاس ساخته شده 1-آزمون‌های رفتار ورودی شناختی عربی-پایهء اول،دوم و سوم فرم‌های الف و ب‌ همان‌گونه که در جدول 9 مشاهده می‌شود در هر دو فرم از آزمون عربی پای اول‌ سه عامل استخراج شده است. جدول 9-عوامل استخراج شده برای آزمون‌های رفتار ورودی شناختی عربی پایه اول‌ فرم‌های الف و ب (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی عامل‌های استخراجی در دو فرم درس عربی پایهء دوم نشان می‌دهد که‌ پرسشنامه‌ها عامل‌های یکسانی را پوشش داده‌اند. جدول 11-عوامل استخراج شده برای آزمون‌های رفتار ورودی شناختی زبان انگلیسی‌ پایهء دوم و سوم فرم‌های الف و ب (به تصویر صفحه مراجعه شود) ویژگی‌های روان سنجی مقیاس‌ها و بحث و نتیجه‌گیری به منظور بررسی پایایی مقیاس‌ها با استفاده از روش همسانی درونی،ضرایب‌ آلفای کرونباخ محاسبه و به تفکیک برای عوامل استخراج شده،کل مقیاس اولیه و مقیاس جدید انجام شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.