Skip to main content
فهرست مقالات

روش شناسی تحقیق در اندیشه امام خمینی (ره)

نویسنده:

(18 صفحه - از 35 تا 52)

کلیدواژه ها :

پدیدارشناسی ،فرضیه ،شناخت ،امام خمینی(ره) ،تحلیل محتوی ،روش میدانی

کلید واژه های ماشینی : تحلیل محتوی، پدیدارشناسی، مکتب پدیدارشناسی و روش تحقیق، روش، دیدگاه استنباطی در مکتب پدیدارشناسی، شناخت، فرضیات، تحقیق، مدل، مکتب

روش‌های عقلانی،تجربی،شهودی،وحیانی و ترکیب چهار روش قبلی،پنج نوع روش‌ مرسوم شناخت می‌باشند.دیدگاه‌های اساسی شناخت،شامل عقل‌گرایی،تجربی‌گرایی و دیدگاه‌ استنباطی است.مکاتب مهمی مانند اصالت خرد،تجربه‌گرایی،فلسفه تحلیلی و پدیدارشناسی‌ در شناخت‌شناسی مطرح می‌باشند. در تحقیق حاضر مدل فرضیه‌پردازی در زمینه تحقیقات کاربردی که برگرفته از مدل قیاسی‌ -فرضیه‌ای پوپر و کارناپ با دیدگاه استنباطی در مکتب پدیدارشناسی و روش تحقیق تجربی‌ به شیوهء آماری قابل کنترل ترکیب شده است. دیدگاه استنباطی برمبنای پدیدارشناسی مبنای مناسب برای بازخوانی اندیشهء امام‌ خمینی(ره)است.پس از تبیین شیوهء پدیدارشناسی به ابزار مناسب آن یعنی تحلیل محتوی که به‌ دو صورت کلاسیک و کمی و ترکیب این و اجرا می‌شود اشاره می‌شود و مدلی جدید بر این‌ مبنا ارائه می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 1-انواع فرضیات،موضوعات و مدار اصلی تحقیقات (میرزایی،1731 الف) فرضیه‌های تئوریکی در بررسی‌های علمی به‌طور اعم و پژوهش‌های کاربردی علمی به‌طور اخص، مسائل و مشکلات به صورت یک مقوله مستقل و مجزا مورد شناخت قرار نمی‌گیرند، (1)- Hypothetice-Deductive (2)- Basic (2)- Principle Oriented (4)- Testable Hypothesis (5)- Applied (6)- Problem Oriented (7)- Action (8)- Activity Oriented (9)- Contolable Hypothesis بلکه همواره در ارتباط با مسائل دیگر و در زمینه وسیع‌تر بررسی می‌شوند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 4-روش ترکیبی-نظری-عملی(میرزایی،1731 ب) ارائه این مدل گامی عملی در جهت ارائه فرضیات و آزمون عملی آنها در حوزه تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی است. فهم نظام‌های اجتماعی و شناخت انسان نمی‌تواند صرفا بر یافته‌های عینی و علمی‌ به معنای سنتی آن استوار باشد بلکه باید با مدد گرفتن از انسان و انگاره‌های ذهنی وی‌ (1)- Analytic Philosophy (2)- Linguistic Analysis و با در نظر داشتن دانش اخلاقی-ارزشی و خود آگاهی آدمی صورت پذیرد و راهی مستقیم از دیدگاه خود انسان برای درک انسان و واقعیت‌های اجتماعی در پیش‌ گرفته شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 6-فرایند تئوری‌پردازی و آزمون فرضیات در اندیشهء امام خمینی(ره) نتیجه‌گیری در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که با توجه به نیاز به دریافت خالص دست اول‌ درباره اندیشه‌ها و آثار حضرت امام(ره)می‌توان از روش پدیدارشناسی و تحلیل‌ (1)- Phenomenology (2)- Content Analysis محتوی برای ارائه فرضیات اصول‌مدار و مسئله‌مدار بهره برد و در نهایت با استفاده از روش میدانی و ابزارهای آماری به آزمون فرضیات برای حل مسائل عملی اقدام کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.