Skip to main content
فهرست مقالات

ایرانیان دور از وطن، باورها و فرصت ها

مصاحبه شونده:

(8 صفحه - از 10 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : ایرانیان ، ایرانیان مقیم خارج ، ایرانیان مقیم خارج کشور ، زندگی ایرانیان مقیم خارج کشور ، فرهنگی ، مهاجرت ، جمهوری اسلامی ایران ، کانادا ، زبان ، فنلاند

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:مهم‌تریم تلاشهاییکه از سوی نمایندگیهای جمهوریاسلامی ایران در این مسیر صورتگرفته کدامند؟ ملکی:بجز کارهای پراکنده مطالعاتی و گزارشهایمورد نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارجکاری منسجم و دقیق که بتواند جمیع جهات را شاملشود صورت نگرفته است و همان گونه که در پاسخ بهسؤال نخست نیز گفته شد،بررسی طیف‌ها و گروههایمختلف ایرانی خارج از کشور و طبقه‌بندی نیازها،علایق و وابستگی‌های آنها نیاز به انجام تحقیقاتگسترده‌ای دارد که تاکنون چنین تحقیقاتی صورتنگرفته است. بخشی از این فعالیت‌ها توسط نمایندگیهای جمهوریاسلامی ایران انجام می‌پذیرد و تجربه‌ای که ازفعالیتهای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران دراین خصوص حاصل شده است که:ایرانیان مقیم خارج از کشور-حتی بسیاری از آنانکه خود در مراحلی مفتون و مجذوب فرهنگ‌هایبیگانه به صورت تمام عیار شدند-با گذشت زمان وتجربه افت و خیزهای اجتماعی در کشورهای مختلف،دریافته‌اند که بریدن کامل از زبان و فرهنگ خودی نهامکان پذیر است و نه اینکه به سود و مصلحت فرزندانآنان می‌باشد. ولی اگنون با گذشت چندین سال به این نتیجهرسیده‌اند که نبوده و نه تنها نتوانسته‌اند فرهنگ کشورمیزبان را بپذیرند،بلکه در حال از دست دادن ماهیتخویش نیز هیتند و از سوی دیگر همیشه در کشورمیزبان مهاجر و خارجی تلقی می‌شوند،و هیچ گتهحقوق مساوی به دست نخواهند آورد،اکنون نیاز به ارتباط با ایران در آنها تقویت شده و باتسهیلاتی که فراهم آمده،هر روز شاهد استقبال بیشترهموطنانمان در خارج برای سفر موقت با دایم با ایرانهستیم،برای نمونه ما در سوئد چیزی نزدیک به 60هزار ایرانی داریم که تنها در سال گذشته(1372)نزدیک به سی هزار مارجعه حضوری به سفارت برایگفتگو در بارۀ مشکلات و معضلات و تردد به ایرانداشته‌ایم در حالی که ما بارها اعلام کرده‌ایم از مراجعهحضوری خودداری کنید و کارهای خود را از طریقمکاتبه پیگیری کنید."

صفحه: از 10 تا 17