Skip to main content
فهرست مقالات

تئاتر؛ حماسی یا فرمالیسم

مترجم:

نویسنده:

(3 صفحه - از 45 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : تئاتر ، هولد ، روسیه ، اعدام مایر هولد ، اعدام ، حال مایر هولد ، تئاتر مایر هولد در سال ، استالین ، پرونده ، هنر

خلاصه ماشینی:

"هنر تئاتر؛حماسی یا فرمالیسم بررسی ماجرای محاکمه مایر هولد کارگردان توانای تئاتر روسیهادوارد برون(*)ترجمۀ:دکتر سید حبیب الله لزگیتا چندی پیش ماجرای دستگیری،محکامه و اعدام وسولد مایرهولد( VsevolodMeyerhold )کارگراداننامی و توانای تئاتر روسیه در پرده‌ای ازابهام قرار داشت. در روز دوم فوریه سال 1990هنگامیکه در پنجاهمین سالگرداعدام مایر هولد هنرمندان،محققان،علاقه‌مندان به تئاتر،بازیگران،کارگردانان و موسیقی دانان در تئائر«یرمولوف»گرد آمدند،همه به خاطر ازدست دادن این نابغۀ بزرگ عالم تئائرابراز تأسف کردند. البته مایر هولدچیزی حس کرده بود که در کنفرانسبه طور غیر مستقیم التماس می‌کرد:«دولت ما،حزب ما،هنرمندنی کهشرایط لازم برای حکومت کمونیستی رافراهم کرده‌اند،ما می‌توانیم اشتباهخودمان را در کارمان جبران کنیم». بین این نوشته‌ها،پیشنویس یازده صفحه‌ای نامه‌ای بود کههمسر مایر هولد برای استالین نوشته ودرآن از شوهرش تعریف کرده بود. مایر هولد دربارۀ این بازجوییمی‌نویسد که مورد حملۀ روانی واقعشده است:«بی درنگ بعد از دستگیری باناراحتی روحی فکر کردم«این حق مناست». ». مایر هولد در بازجویی چهارهمجولای 14 ساعت زیر شکنجه بود. بعد از آن مایر هولد دونامۀ استیناف دیگر می‌نویسد و در آنهامطالبی را که زیر شکنجه اظهارداشته،از جمله ارتباط با گروهتروتسکی و جاسوسی برای خارجیان رارد می‌کند. مایر هولد خود را بی‌گناهخواند و گفت اظهارت او زیر شکنجهبیان شده است. روز بعد،یعنی دوم فوریه سال1940 مایر هولد در زیرزمین یک مرکزارتشی مقابل جوخۀ اعدام قرار گرفت وتیر باران شد. او در سال 1969 کتابی به نام«مایر هولد در تئاتر»انتشار داده که مجموعه‌ای ازیادداشتها و نظرات آن شخصیت نامی است و درسال 1979 کتاب دیگری به نام«تئاتر مایر هولد»به چاپ رسانده که مجموعه نظرات انتقادی خوداوست."

صفحه: از 45 تا 47