Skip to main content
فهرست مقالات

یک کمربند یک راه در سیاست خارجی چین و تاثیر آن بر رویکرد این کشور نسبت به خاورمیانه

نویسنده:

(24 صفحه - از 217 تا 240)

چین در راستای توسعه اقتصادی درصدد توسعه حمل و نقل و مبادلات تجاری بـه گـونه ای است که یـک کریـدور بـزرگ از اقیـانوس آرام تـا دریـای بالتیک و از آسیای مرکزی تا اقیانوس هند ایجاد شود. چین به دنبال این است که بـه تـدریج شـبکه ای ترانزیتی بین شرق، غرب و جنـوب آسـیا شــکل گـیـرد. این کشور اهداف مورد اشاره را از طریق سیاست «یک کمربند یک راه» دنبال می کند. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که سند یک کمربند یک راه در سیاست خارجی چین چه جایگاهی داشته و این راهبرد چه تاثیری بر رویکرد این کشور نسبت به خاورمیانه و از جمله جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد یک کمربند یک راه در سیاست خارجی چین به عنوان سندی راهبردی از اولویت اساسی در سیاست خارجی چین برخوردار است. دولت چین بـا مـطرح کردن ابتکار یک کمربند، یک راه از آن به عنوان پیشنهادی برای تحقـق همگرایی اقتصادی در منطقه و همسویی منافع میان کشورهای واقع در مسیر جاده ابریشم یاد میکند. با توجه به منابع سرشار انرژی و نیاز مبرم چین به انرژی کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران، در سند راهبردی یک کمربند یک راه، از اهمیت بسیر بالایی برخوردار هستند. در قاره آسیا چین از بـزرگ تـرین مـصـرف کـننـدگان و واردکـننـدگان انـرژی جهـان است. در تعـاملات اقتصـاد سیاسی بین الملل در عـرصه ی انـرژی، مـقامات این کشور بـا درک اهمیـت نقـش انـرژی در رشد و توسعه ی سریع اقتصادهای ملی چین، رقـابت بسیار تنگاتنگی را نیـز بــا دیگــر کشـورهای ایـن قـاره بـر سرتصاحب منابع و بازارهای انرژی مناطقی هم چون خاورمیانه و خلیج فارس آغـــــــاز کـــــــرده اســـــــت. گزارشهایی که از خرید نفت چین از ایران علرغم های تحریم های شدید آمریکا منتشر شده تا حد زیادی از سیاست یک کمربند یک راه و در عین حالی نیاز مبرم این کشور به انرژی ناشی می شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.