Skip to main content
فهرست مقالات

چه کسی می تواند امید بخش باشد؟

مصاحبه شونده:

کلید واژه های ماشینی : اسپانیا، رنسلى، شعر، فلسفه، عرفان، انسان، خداوند، مذاهب، عشق، کیهان

خلاصه ماشینی:

"اگر ما معتقدین و مؤمنین دنیا را امیدوار نسازیم چه کسی می‌تواند این کار را انجام دهد؟باید در نظر داشت فرقه‌هایی که بر بی‌ارزش‌ترین چیزها استوارند و راه حل‌هایی نادرست و مضر ارائه می‌دهند جانشین ایمان به خداوند شده‌اند؛اینها مانند مذاهب(مذاهب دارای کتاب)نیستند که بر دفاع از عزت انسان و تمامیت اخلاقی،معنوی و فیزیکی او استوار باشند، بلکه بر عکس مبتنی هستند بر گم ساختن انسان و انسانیت در کلاف سر در گم«حقایق و وحی‌های دروغین»و در بسیاری موارد مبتنی هستند بر سوء قصد علیه جان او. هنگامی که در تئولوژی(دین‌شناسی)با مفاهیم منطقی دربارۀ خداوند صحبت می‌کنیم،کاری که انجام می‌دهیم تلاشی است در جهت روشن ساختن چیزی که به خودی خود غیر قابل درک است،و چون رویۀ دیگری را برای بیان و شرح ایمان و وحی و عناصر مرتبط با آن نداریم،به هر حال به شکلی باید این بیان و شرح صورت گیرد. اگر ما این راه را همان طور که اندیشمندان بزرگ قرون وسطی در پیش گرفتند آغاز کنیم با این اعتقاد که از نردبانی بالا می‌رویم که بعد از صعود باید آن را انداخت،کار صحیحی انجام داده‌ایم،ولی اگر تصور کنیم که با این تسلسل مفاهیم منطقی موفق به روشن ساختن مطلبی یا چیزی دربارۀ نفس خداوند می‌شویم، نه فقط کاری مضحک،بلکه بسیار خطرناک خواهد بود؛زیرا شرح و توضیح دربارۀ چیزی غیر قابل شرح و توضیح فقط در صورتی امکان‌پذیر است که به عنوان یک پیام برای دیگران مورد استفاده قرار گیرد."

صفحه:
از 4 تا 9