Skip to main content
فهرست مقالات

موضوعات مهم و احساسات عالی

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : فیزیک ، رمان ، هایدگر ، فکر ، موضوعات مهم و احساسات عالی ، یول ، فیزیکدانان ، داستان کوتاه ، میان فیزیکی صحبت ، انسان

خلاصه ماشینی:

"هر چه‌ نویسنده بهتر باشد به همان نسبت‌ انجام این وظیفه دشوارتر است و در مورد نویسنده‌ای مانند یی‌مون-یول‌ که کمابیش از همان ابتدای کار به‌ عنوان استاد مسلم این رشته مطرح‌ شده،به تقریب امری محال استیول‌ از آغاز کار هنری‌اش در اواخر دههء 1970،با یک انرژی شدید آثاری را به‌ وجود آورده که بر قدرت و عمق ادبیات‌ کره افزوده‌اند. شکاف بین هر دو ماده منجر به‌ این سؤال می‌شود:که کدام پدیده، همکنش‌16ما بین اتم و انسان را به‌ واسطه ورقه مربوط به عکاسی و میکروسکوپ(برای آزمایش به معنای‌مشخصی برای تعریف وضعیت کوانتوم‌ مکانیکی)آماده می‌کند:عمل مادی‌ سیاه کردن دانه نقره روی ورقه یا تحریک شیمیایی شبکیه به وسیله یک‌ کوانتوم نور که از دانه نقره خارج شده‌ است،یا عمل خودآگاهی درک این‌ نرگ سیاه،یا تحریک شیمیایی؟پاسخ‌ تنها می‌تواند وجدت عمل هر دو باشد. اینجا مجال آن نیست که بتوان این موضوع را به تنهایی ثابت کرد؛اما اگر موضوع‌ ادعا شده وجود داشته باشد،بدین‌ ترتیب انصراف از هستی‌شناسی کار تزینی پیش شرط فهم فیزیک جدید می‌باشد. اما فیزیکدانی که بعدها سؤال می‌کند که اتم چیست؟نباید اشتباه دکارت را تکرار کند،هنگامی‌ که او این هستی را از نو با خصوصیت‌های انتخاب شده یک وجود تکی تعیین می‌کند؛بلکه باید دنبال‌ هایدگر برود که خود معنی هستی‌ چیست. راوی در کتاب این طور می‌نویسد: «به موازات گذر سالها،او(شاعر) درمی‌یابد که حتی در لحظاتی که به‌ طور کامل خود را با مردم عادی یکی‌ می‌داند،از مدارای خود آگاه است،و اینکه غیر ممکن است که مانند یک‌ دغل‌باز احساسن نکند."

صفحه: از 76 تا 77