Skip to main content
فهرست مقالات

اثر فعالیت تناوبی شدید و مکمل کربوهیدرات بر تغییرات شاخصهای بیوشیمیایی ویژه سلولهای قلبی ctni-ck-mb در بازیکنان فوتبال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 35 تا 44)

کلیدواژه ها :

مکمل کربوهیدرات ،فعالیت ورزشی تناوی ،cTnI,CK-MB

کلید واژه های ماشینی : فعالیت تناوبی شدید ، تغییرات شاخصهای آسیب سلولهای قلبی ، فوتبال ، مکمل کربوهیدرات ، جلسه فعالیت تناوبی شدید ، بازیکنان فوتبال ، MB ، cTnI ، اثر فعالیت تناوبی شدید ، مصرف مکمل کربوهیدرات

هدف این تحقیق عبارت است از مطالعهء تأثیر سه جلسه فعالیت تناوبی شدید و 90 دقیقه‌ای همراه با مصرف‌ مکمل کربوهیدرات در 1 هفته بر تغییرات شاخصهای بیوشیمیایی ویژهء سلولهای قلبی (cTnI,CK-MB) بازیکنان فوتبال.بدین منظور 12 بازیکن زبدهء فوتبال(سن 63/2-+25/24 سال،وزن 32/11-+50/76 کیلوگرم، قد 24/12-+00/177 سانتی‌متر)به صورت تصادفی در سه گروه مصرف کربوهیدرات،دارونما،و کنترل تقسیم‌ و در یک دورهء 12 روزه بررسی شدند.برای سنجش،تغییرات شاخصهای آسیب سلولهای قلبی در 6 مرحله‌ اندازه‌گیری شدند:روز اول،درحالت استراحت برای سنجش سطح پایهء متغیرها؛روزهای دوم،پنجم،و هشتم‌ فعالیت تناوبی 90 دقیقه‌ای و سطوح استراحت؛روزهای نهم و دوازهم گرفتن نمونه‌خوانی و اندازه‌گیری‌ CK-MBùcTnI با استفاده از دستگاه LIAISON و روش پیشرفتهء Chemiluminescence .نتایج این تحقیق‌ نشان داد مقادیر cTnI سرم پس از هر 3 جلسهء فعالیت تناوبی و هنگام استراحت در مقایسه با روز اول در مراحل بعدی هیچ تغییر معناداری در هیچ کدام از گروههای نشان نداد،اما CK-MB سرم بین گروههای‌ کربوهیدرات و دارونما و پس از هر جلسه فعالیت تفاوت معناداری داشت(045/0- p ).به‌طور کلی،به نظر می‌رسد علی رغم افزایش مقادیر CK-MB که ممکن است ناشی از ماهیت تناوبی و آسیب عضله به دلیل‌ حرکات انفجاری این پروتکل باشد،انجام سه وهله فعالیت تناوبی شدید و 90 دقیقه‌ای در 1 هفته به تغییرات‌ معناداری در شاخصهای قلبی بویژه تروپونین I منجر نمی‌شود.

خلاصه ماشینی:

"نتایج این تحقیق‌ نشان داد مقادیر cTnI سرم پس از هر 3 جلسهء فعالیت تناوبی و هنگام استراحت در مقایسه با روز اول در مراحل بعدی هیچ تغییر معناداری در هیچ کدام از گروههای نشان نداد،اما CK-MB سرم بین گروههای‌ کربوهیدرات و دارونما و پس از هر جلسه فعالیت تفاوت معناداری داشت(045/0- p ). به‌طور کلی،به نظر می‌رسد علی رغم افزایش مقادیر CK-MB که ممکن است ناشی از ماهیت تناوبی و آسیب عضله به دلیل‌ حرکات انفجاری این پروتکل باشد،انجام سه وهله فعالیت تناوبی شدید و 90 دقیقه‌ای در 1 هفته به تغییرات‌ معناداری در شاخصهای قلبی بویژه تروپونین I منجر نمی‌شود. مقایسهء مقادیر CK-MB در شش مرحله اندازه‌گیری (به تصویر صفحه مراجعه شود) T1 :اولین فعالیت تناوبی T2 :دومین فعالیت تناوبی T3 :سومین فعالیت تناوبی آزمون t نشان داد نه در حالت استراحت و نه بعد از هیچ‌کدام از جلسات فعالیت مقادی cTnI سرم‌ نسبت به روز اول تفاوت معناداری نداشته است. نتایج این تحقیق نشان داد مقادیر cTnI سرم،پس‌ از هر سه جلسه فعالیت تناوبی شدید و 90 دقیقه‌ای و هنگام استراحت در مراحل بعدی،هیچ تغییر معناداری را نسبت به روز اول در هیچ کدام از گروهها نشان نداده است. به‌طور کلی،به نظر می‌رسد علی‌رغم افزایش‌ مقادیر CK-MB که می‌تواند ناشی از ماهیت تناوبی‌ و آسیب عضله به دلیل حرکات انفجاری این‌ پروتکل باشد،انجام سه وهله فعالیت تناوبی شدید و 90 دقیقه‌ای در هفته به تغییرات معناداری در شاخصهای قلبی بویژه تروپونین I منجر نشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.