Skip to main content
فهرست مقالات

آسیب شناسی خانوادگی اعتیاد

نویسنده:

کلیدواژه ها :

وابستگی به مواد مخدر(اعتیاد) ،متغیرهای خانوادگی ،اختلالات دلبستگی ،فزون حمایتگری والدین ،سلطه‌گری والدین موقعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده

کلید واژه های ماشینی : وابستگی به مواد مخدر ، وابستگی به مواد ، اختلالات مصرف مواد ، اعتیاد ، شکل‌گیری وابستگی به مواد مخدر ، دلبستگی ، آسیب‌شناسی خانوادگی اعتیاد ، اختلالات ، خانواده ، مواد مخدر نقشی منحصر‌به‌فرد

وابستگی به مواد مخدر(اعتیاد)اختلالی چند عاملی محسوب می‌شود هریک از متغیرهای‌ تاثیرگذار بر شکل‌گیری وابستگی به مواد مخدر نقشی منحصر به فرد در پدیدآیی و آسیب‌شناسی‌ این اختلال ایفا می‌کنند.هدف اصلی این مقاله متغیرهای خانوادگی اعتیاد است،متغیرهایی‌ که بنیادی‌ترین و گسترده‌ترین نقش‌ها را در فرایند شکل‌گیری وابستگی به مواد برعهده دارند. این بررسی در دو زمینه انجام می‌شود:1)متغیرهای محروم‌ساز2)متغیرهای برخوردار ساز.نقش‌ محرومیتهای اولیه،اختلافات دلبستگی،فزون حمایتگری والدین،موقعیت اقتصادی-اجتماعی‌ خانواده و سلطه‌گری به منزله متغیرهای خانوادگی براساس تبیین‌های روانپریشی،نظریه دلبستگی‌ و رویکرد سیستمی تشریح می‌شوند.در بررسی نتایج،با ارائه راهکارهای پیشگیری از اختلالات‌ مصرف مواد،بر اهمیت رویکرد سیستمی در آسیب‌شناسی،پیشگیری و درمان اعتیاد تاکید شده‌ است.

خلاصه ماشینی:

"key words:substance use disorders,substance dependence,addiction,family factors,attachment disorders مقدمه خانواده نقش اساسی در زمینه‌های سلامت و بیماری فرد ایفا می‌کند نظریه‌ها و تحقیقات‌ متعدد نقش و نفوذ خانواده را در شکل‌گیری مفاهیم سلامت و بیماری و الگوی رفتار بهنجار و نابهنجار تاسسد کرده‌اند(پاترسن و گارویک 1994 و کرنز 1994 و کرنز و ویس 1994)خانواده بر این اساس،خانواده،واحد اصلی و نخستین سلامت دانسته شده(لیتمن،1974،1989،لیتمن و ونترز 1979)و گسترش حوزه‌های علمی و عملی در چارچوب نظامهای بهداشتی،پزشکی، روانشناختی و جامعه‌شناسی با هدف توجه مخصوص و مستقیم به خانواده،نمونه‌های برجسته از ین رویکرد به حساب می‌آیند. یافته‌های‌ بالینی مصرف بیشتر مواد را بین اعضای خانواده‌هایی که فاقد روابط صمیمی والدین-فرزندان‌ بوده،پیوندهای ایمن را تجربه نکرده‌اند،تایید می‌کنند(جسور و جسور،1977 ف کندل 1980) روابط خانوادگی گرم،صمیمی و حمایتگر در صورتی که مداخله‌جویانه نباشد ف فرزندان را از افتادن به دام اغواگر مواد مصون می‌سازند(نیوکام و ریچاردسون 2000)در این مقاله پیرامون‌ وابستگی به مواد مخدر و آسیب‌شناسی خانوادگی اعتیاد بحث می‌شود. این‌ مقاله در راستای تشریح نقش متغیرهای خانوادگی و مکانیسمهای تاثیرگذاری این متغیرها بر اختلالات مصرف مواد،دو دسته از عوامل مهم یعنی محرومیتها و امکانات را براساس یافته‌های‌ مربوط به معتادان ایرانی بررسی می‌کند. نقش محرومیتهای دهانی و پیرو آن(تثبیت)و تشکیل منش دهانی در پدیدآیی اختلالات‌ مصرف مواد گرچه در چارچوب رابطه کودک-مادر تحقق می‌یابد و از این جهت یک متغیر خانوادگی محسوب می‌شود،بیشتر به‌عنوان یک کنش دهانی و محصول یک متغیر شخصیتی‌ (منش دهانی)تفسیر شده است. نتیجه‌گیری: در این مقاله نقش متغیرهای خانوادگی شامل محرومیتهای اولیه،اختلالات دلبستگی(پیوند عاطفی کودک-مادر)فزون حمایتگری والدین،موقعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده،و سلطه‌ گری والدین در شکل‌گیری وابستگی به مواد مخدر تشریح شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.