Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری شرکت‌‌ها در شرایط بروز اختلالات زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت‌‌های تولیدی شهرک صنعتی البرز در استان قزوین)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (18 صفحه - از 33 تا 50)

چکیده:

تاب‌آوری یکی از عوامل حائز اهمیت برای بقای شرکت‌‌ها و زنجیره تأمین آن‌‌ها در برابر انواع اختلالات می‌‌باشد. در این میان آن دسته از شرکت‌‌هایی که تاب‌آوری بالایی داشته باشند در شرایط بروز اختلالات موجود در زنجیره تأمین، پایداری خود را حفظ می‌‌کنند. از این‌‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری شرکت‌‌ها است تا در شرایط اختلال بتوانند در برابر تغییرات، خود را حفظ نمایند.این تحقیق ازلحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی است، ازلحاظ نوع و ماهیت تحقیق، یک تحقیق توصیفی- تحلیلی و ازلحاظ روش، یک تحقیق پیمایشی- مقطعی است. داده‌‌های آماری موردنیاز با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از طریق توزیع پرسشنامه میان نمونه‌‌ای 180 نفری از مدیران ارشد و کارشناسان آشنا به مفهوم زنجیره تأمین شرکت‌‌های تولیدی شهرک صنعتی البرز جمع‌آوری‌شده و با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌‌افزارهای Smart PLS و SPSS تحلیل‌شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در شرایط اختلال پایین عوامل جهت‌‌گیری اختلالات زنجیره تأمین، مدیریت دانش، استراتژی منابع انسانی و رقابت‌‌پذیری پویا بر تاب‌آوری شرکت نقش دارند. ولی در این شرایط، پیکربندی مجدد منابع و نوآوری سازمانی، هیچ‌‌یک نقش میانجی‌‌گری ندارند. از طرفی در شرایط اختلال بالا، عوامل پیکربندی مجدد منابع، مدیریت دانش، رقابت‌‌پذیری پویا بر تاب‌آوری شرکت اثر معنادار و مستقیمی دارند. همچنین پیکربندی مجدد منابع بر رابطه بین جهت‌‌گیری اختلالات زنجیره تأمین و تاب‌آوری شرکت اثر میانجی‌‌گری معناداری دارد. درحالی‌که نوآوری سازمانی بر رابطه بین مدیریت دانش و تاب‌آوری اثر میانجی‌‌گری ندارد.

کلیدواژه ها:

زنجیره تامین ،تاب‌آوری ،اختلال بالا ،اختلال پایین


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.