Skip to main content
فهرست مقالات

نوروز

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نوروز، عید نوروز، آیین‌های نوروزی، فروردین، جشن، ایران، ماه، نقل، اسلام، جمشید

خلاصه ماشینی:

"هر چند برخی معتقدند که از بررسی تطبیقی میان نوروز ایرانی‌ و قبطی(مصری)به این نتیجه می‌رسیم که«نوروز ایرانی در زمان داریوش اول هخامنشی و هم به وسیلهء او در مصر رایج گردید»(2)و دکتر محمدی نیز در «مجلة الدراسات الادبیة»بر خلاف کسانی که معتقدند کسری پرویز(پادشاه ساسانی)با ورودش به مصر در 916 پس از میلاد،نوروز را به مصر وارد ساخت،پیشینهء این مسأله را مربوط به حدود سال 595 پیش از میلاد می‌داند،(3)با این وجود این اعتقاد نیز وجود دارد که‌ اصولا نام«نوروز»بعد از ورود اعراب به مصر رایج‌ گشت. (5) فردوسی در این خصوص چنین می‌سراید: «چو خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمانروا جهان انجمن شد بر تخت اوی‌ فرو مانده از فره بخت اوی‌ به جمشید بر گوهر افشاندند مر آن روز را روز نو خواندند» (به تصویر صفحه مراجعه شود) در یکی از متون دینی زرتشتی به نام«بندهشن»نیز سخن از نوروز آمده،به این تعبیر که ساکنان کوهی به‌ نام«کوه خدا»در حوالی دریاچهء«کسوه»(6)هر سال در نوروز و مهرگان دختران خود را برای آبتنی به دریاچهء مزبور می‌فرستادند زیرا زرتشت به آنان گفته است که از دختران ایشان اوشیدر و اوشیدر ماه و سوشیان به‌ وجود خواهند آمد. اعتقاد به تجدید دین به وسیلهء جمشید در حالی که در زمان طهمورث صائبه آشکار شده بود(01)و یا این اعتقاد که در این روز حرکت‌ خلقت آغاز گشت(11)و یا بازیافتن انگشتری سلیمان‌ پیامبر پس از چهل روز(21)،تولد و برگزیده شدن‌ زرتشت در خرداد روز(روز ششم)فروردین(31)و یا برابری اول فروردین با نخستین روز امامت حضرت‌ علی(ع)(41)و یا انتخاب ایشان به امامت در این روز(51) نیز در خصوص مبدأ نوروز اظهار گردیده است. (41)-مقالهء«نوروز»-مجلهء کاوه-شمارهء 5 و 6-سال اول-ص‌ 3،عقاید و رسوم عامه مردم خراسان-ابراهیم شکور زاده-انتشارات‌ بنیاد فرهنگ ایران-ص 77-نقل از:آیین‌های نوروزی-پیش گفته."

صفحه:
از 46 تا 47