Skip to main content
فهرست مقالات

تجلی پیام در تصویر احساس

کلید واژه های ماشینی : تجلی پیام در تصویر احساس، هنری، رشتهء نقاشی و گرافیک آغاز، موزهء هنرهای معاصر، هنرمند گرافیست همگام، مجید قادری، هنرمند گرافیست متعهد، هنرهای نقاشی و گرافیک، هنر متعهد، رشتهء هنری صاحب اثر

خلاصه ماشینی:

"قادری در باب صحبت‌ از هنر متعهد،گرافیک را نمونه می‌آورد و می‌گوید:«همزمان با آغاز خیزش‌ مردمی،هنرهای نقاشی و گرافیک به‌ سبب ویژگیهایی که دارند،همراه با رهروان عشق،گام در راه مبارزه نهادند تا نه تنها جای خالی نیاز روحی و تبلیغی زمانه را پر سازند بلکه بازتابی‌ آیینه‌گون از دگرگونیها و رخدادهای‌ تاریخی باشند. او معتقد است که عدم پیروی از یک‌ سیاست مدون هنری و وجود نظارت و هدایت سلیقگی در مراکز و کانونهای‌ فرهنگی و هنری،در حالی که‌ خط مشی‌ها و سیاستهای اصولی آن‌ بارها در رهنمودهای حضرت امام(ره)و مقام معظم رهبری تبیین شده،از یک‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)سو،و از دیگر سو در رأس کار نبودن‌ مدیرانی هنری که شناختی کامل از زیبایی‌شناسی،مبانی و تاریخ هنر داشته باشند و خود،حداقل در یک‌ رشتهء هنری صاحب اثر و کار و تجربه‌ باشند،هنر امروز را به سوی بحرانی‌ مشهود کشانده است."

صفحه:
از 98 تا 98