Skip to main content
فهرست مقالات

«تناسخ و کرمه»

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تناسخ ، کرمه ، دین ، روح ، تناسخ و کرمه ، قانون کرمه ، هندی ، مرگ ، اوپانیشاد ، عقیده

خلاصه ماشینی:

"«تناسخ و کرمه» بیان معنا و سیر تاریخی آن دکتر همایون همتی‌ بخش دوم‌ تناسخ و قانون کرمه در دین سیک نانک(بنیانگذار دین سیک)به پیروی از هندوان به انتقال روح‌ ( noitargimsnarT )و دیگر قضایا که متفرع بر آن است قایل شده و«قانون کارما» را تصدیق کرده به شاگردان خود وصیت کرده که اگر دوره حرکت در گردونهء ولادت‌ و مرگ پیاپی را بر خود طولانی نمی‌خواهند،باید که از یاد حق غافل نمانند و هر چه که از خدا دوری جویند قشر کار ما بر رخسارهء روح آنها بسته خواهد شد. (62) در مورد اینکه آیا در ادیان ژرمنی فکر تناسخ وجود داشته یا نه شواهد و مدارک‌ بسیار کمی در دست است که برای اثبات این امر کفایت نمی‌کند و نیاز به‌ بررسی‌ها و دسترسی به مدارک بیشتری دارد. عبد الکریم شهرستانی صاحب کتاب مشهور«الملل و النحل»-که به فرقه‌شناسی و تاریخ عقاید کلامی اختصاص دارد-در یکی از فصول‌ پایانی کتابش بحثی دربارهء تناسخیه مطرح ساخته و می‌گوید:«و گروه تناسخیه از ایشان به تناسخ ارواح در بدنها قایل شدند و به انتقال روح از شخصی به شخصی، و گفتند که هر چه از راحت و نعمت،محنت و مشقت‌[به انسان‌]رسد،جزای فعلی‌ است که در آن بدن دیگر به هم رسانیده بود از نیکی و بدی. او همچنین می‌گوید:«در کتاب‌ دانیال نیز عقیدهء تناسخ وجود داشته است»(95)سپس می‌افزاید:«اما اهل تناسخ‌ در دولت اسلام از بیانیه و خطابیه و راوندیه از رافضیان حلولی هستند که قایل به‌ تناسخ روح خدا در امامان شدند و نخستین کسانی که این گمراهی را بر زبان‌ آوردند،سبائیه از رافضیه بودند و گفتند علی خدا شد بدان گاه که روح خدایی به‌ وی اندر آمد»."

صفحه: از 24 تا 28