Skip to main content
فهرست مقالات

جهان بینی «خواجه احمد یسوی»

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : خواجه احمد یسوی ، تصوف ، صوفی ، قزاقستان ، اسلام ، خواجه احمد یسوی شخصیتی بزرگ ، مریدان خواجه احمد یسوی ، نام خواجه احمد یسوی ، بخارا ، صوفیه

خلاصه ماشینی:

"بازآموزی و بازنمایی اندیشه‌های خواجه احمد،نه‌ تنها در فهم تاریخ قزاقستان و آسیای مرکزی بلکه برای‌ -روشن ساختن تأثیر و تأثرهای متقابل میان تمدنهای‌ پیش از اسلام در دورهء اسلامی و نیز دورهء یونان باستان‌ و قرون وسطا،همچنین تأثیر فرهنگ قرون وسطا بر فرهنگ معاصر نقشی به سزا دارد. کمال ایراصلان نیز در آثار خود به مطالعاتی دربارهء مضامین حکمت آمیز آثار خواجه احمد پرداخته است. تا سال 1137 قزاقستان جنوبی،سمرقند و بخارا همچنان تحت سلطهء قراختاییهای بت‌پرست بود و آنها مانعی در راه گسترش اسلام بودند؛برای نمونه از مسلمانان مالیات اضافه می‌ستاندند و سود اموال وقفی‌ را از آن خود کرده بودند. سلیمان باقرغانی یکی از مریدان خواجه احمد یسوی گفته است که او همزمان با درس آموختن نزد شیخ بزرگ،به جمع‌آوری هیزم از دشت نیز مشغول‌ بوده است. خواجه یوسف همدانی‌ خود در بخارا پیر یکی از بزرگترین فرقه‌های صوفیه در آسیای میانه بود و شاگردان او خود فرقه‌های معروفی را به راه انداختند که از جملهء آنها شیخ عبد القادر گیلانی،صوفی بزرگ بغداد بود. بر اساس‌ روایات،یوسف همدانی در اول عمر خود ده هزار مرتبه‌ قرآن را ختم کرد و هفتصد اثر علمی-اسلامی را کاملا به خاطر داشت،با 213 شیخ مصاحبت داشته،هشتاد هزار بت پرست را مسلمان کرده،اشخاص زیادی را به‌ راه حقیقت هدایت نموده و 37 مرتبه مراسم حجت را به جا آورده است. خواجه احمد یسوی،عارفی ترکی-اسلامی است که‌ ملت خود را به وسیلهء کلام منظوم با مفاهیم دینی‌ تصوف آشنا کرد."

صفحه: از 56 تا 57