Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه فرهنگ سیاسی و توسعه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سیاسی ، توسعه ، فرهنگ سیاسی ، فرهنگ سیاسی و توسعه ، اجتماعی ، جامعه ، فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی ، نوسازی ، توسعه سیاسی ، رابطه فرهنگ سیاسی

خلاصه ماشینی:

"برای نمونه، محتوای آموزش می‌تواند تحت تأثیر شرایط جریان‌ صنعتی شدن و توسعه اقتصادی قرار گیرد ولی این‌ محتوا در عین حال می‌تواند متأثر از بعضی از فضایل‌ انسانی و ملهم از تصورات آرمانی انسان باشد که خود نشانگر سلسله مراتبی از ارزشهاست؛یا یک رژیم‌ سیاسی تنها نشانگر سازمان قدرتمندی نیست بلکه در عین حال توجیه کننده مفهومی است برای آزادی. (4) دربارهء اصطلاح نوسازی باید گفت هر یک از علمای‌ اجتماعی به یک جنبه از نوسازی توجه دارند،مثلا جامعه‌شناسان به پدیده دگرگون و متمایز شدن که از خصوصیات جامعه جدید است توجه دارند،در حالی‌ که اقتصاددانان،نوسازی را در درجه اول از نظر کاربرد تکنولوژی توسط انسان برای نظارت بر منابع طبیعت و به منظور فراهم کردن وسایل افزایش بازده سرانه مورد توجه قرار می‌دهند(5). جامعهء سنتی و جامعه مدرن هر دو تعادل دارند زیرا هر دو دارای سیستم تولیدی هماهنگ‌ با نظام اجتماعی و سیاسی هستند و فرهنگ آن مؤید نظام تکنولوژیک آن است اما جوامع در حال گذار، تعادل خود را در این حوزه‌ها از دست داده‌اند. (24) هانتینگتون مفهوم توسعه سیاسی را بر اساس‌ میزان صنعتی شدن،تحرک و تجهیز اجتماعی،رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و بر این اعتقاد است از آنجا که در فرآیند توسعهء سیاسی‌ تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای‌ نقش‌های جدیدتر ظهور می‌کنند،بنابراین نظام‌ سیاسی باید از ظرفیت و توانایی‌های لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد؛در غیر این صورت سیستم با بی‌ثباتی،هرج و مرج،اقتدار گرایی و زوال سیاسی‌رو به رو خواهد شد و امکان دارد پاسخ جامعه به این‌ نابسامانی‌ها به شکل انقلاب تجلی کند."

صفحه: از 66 تا 68