Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کتاب

کلید واژه های ماشینی : فهرستها ، بخش مدخلهای فهرستواره بخش‌بندی کتاب ، کتاب ، فهرستواره ، مدخل ، مؤلف فهرستواره ، بررسی کتاب ، برگه ، فهرستواره کتابهای فارسی ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

خلاصه ماشینی:

"در این‌ زمینه نیز نام اشهر و پس از آن نام کامل‌ آورده شده،در صورتی که کتابی به‌ چندین نفر نسبت داده شده باشد یا نام‌ نگارنده به چند گونه آمده باشد،به آن‌ نیز اشاره شده است؛در این بخش از زندگی نگارنده،به زاد و مرگ یا سال‌ تقریبی زندگی بسنده شده است. نویسندهء فهرستوارهء یاد شده در مقدمهء کتاب‌ خود وعده داده که این کار در پانزده‌ مجلد به چاپ می‌رسد،با مطالعه و بررسی مجلدات پانزده‌گانهء این‌ فهرستواره به خوبی می‌توان از سهم‌ زبان فارسی در بنای تمدن و فرهنگ‌ بشری آگاه شد. این مجلد 5653 عنوان دارد که‌ به پنج بخش تقسیم شده: سفرنامه 897 عنوان،2788 برگه‌ (مرجع) جغرافیا 866 عنوان،3340 برگه‌ (مرجع) داستانها 2450 عنوان،1923 برگه(مرجع) کلیات 820 عنوان،1923 برگه‌ (مرجع) تاریخ جهان 620 عنوان،5094 برگه(مرجع) دومین جلد از این مجموعه که از صفحهء 795 شروع و به 1517 ختم‌ می‌شود به سال 1375 در 1000 نسخه به همت ناشر پیشین چاپ شده‌ است."

صفحه: از 71 تا 71