Skip to main content
فهرست مقالات

شهید مطهری؛ اندیشمندی آگاه به زمان

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نسل، اسلامی، فکر، زمان، دینی، درد، استاد، اجتهاد، زن، فقیهی

خلاصه ماشینی:

"استاد از آنانی نشد که از اول تا آخر،از صدر تا به ساقه،من الباب الی المحراب، بی‌خبرند و همین طور نشسته و چرت‌ می‌زنند،بلکه با شناخت زمان خویش به‌ مسؤولیت بزرگ الهی خود پی برد،زیرا که‌ مسؤولیت شناسی فرع بر زمان شناسی‌ است و با نگرش باز و وسیعی که داشت‌ هجوم فرهنگ غرب و الحاد شرق را در میدان ذهن و اندیشه نسل اجتماعی خود مشاهده کرد و بانگ برآورد که: «من به عنوان فردی مسؤول به مسؤولیت‌ الهی به رهبران عظیم الشأن اسلامی که‌ برای همه‌شان احترام فراوان قائلم هشدار می‌دهم و بین خود و خدای متعال اتمام‌ حجت می‌کنم که نفوذ و نشر اندیشه‌های‌ بیگانه به نام اندیشهء اسلامی و با مارک‌ اسلامی اعم از آنکه از روی سوء نیت و یا عدم سوء نیت صورت گیرد،خطری است‌ که کیان اسلام را تهدید می‌کند». (11) استاد از آنجا که خود را در میان این نسل‌ و انبوه شبهات فکری‌اش قرار داده بود، معتقد است که وسیله هدایت این نسل با نسلهای گذشته متفاوت است،زیرا که‌ افکارشان با هم فرق دارد و سخت بر این‌ باور است که هر زمانی وسیله خاص آن زمان‌ را می‌طلبد،و به کار بردن ابزار کهنه و قدیمی،دوای درد نسل نو نیست،و چه‌ بسا سبب گمراهی و ضلالت آن گردد،و می‌فرماید: «مهمتر از اینکه طرحی برای رهبری این‌ نسل تهیه کنیم این است که این فکر در ما قوت بگیرد که مسأله رهبری و هدایت،از لحاظ تاکتیک و کیفیت عمل در زمانهای‌ متفاوت و در مورد اشخاص متفاوت،فرق‌ می‌کند و ما باید این خیال را از کله خود بیرون کنیم که نسل جدید را با همان متد قدیم رهبری کنیم»."

صفحه: از 80 تا 81