Skip to main content
فهرست مقالات

ابعاد و شاخصهای ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج

نویسنده:

(30 صفحه - از 31 تا 60)

کلیدواژه ها :

فرهنگ سازمانی ،اعتبار ،محیط ،تمایل ،ارزیابی عملکرد2 ،توان ،درک نقش ،حمایت سازمانی ،بازخورد عملکرد

کلید واژه های ماشینی : ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران ، مدیران نیروی مقاومت بسیج ، شاخصهای ارزیابی عملکرد فرماندهان ، فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت ، ابعاد و شاخصهای ارزیابی عملکرد ، ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان ، مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان ، پروژه تحقیقاتی مدل ارزیابی عملکرد ، وزن ، پرسشنامه‌های پروژه تحقیقاتی مدل ارزیابی

ارزیابی در همه شؤون زندگی فردی و اجتماعی و بویژه در سازمانها مورد توجه است. نظر به اهمیت ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج،این مقاله با بهره‌گیری از تجربیات سازمانی و مطالعات کتابخانه‌ای،ضمن تلفیق تجربه‌ها با حاصل‌ مطالعات صاحبنظران با روش پیمایشی،ابعاد و شاخصهای ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران جایگاه‌های 71،81 و 91 را تعیین،و نتایج را آزمون کرده است. در این تحقیق از آزمونهای آماری مربع خی‌ (X)(2) و آزمون نسبت به نرم‌افزار SPSS برای آزمون فرضیات و از روشهای آنتروپی و TOPSIS برای تجزیه‌وتحلیل ابعاد و شاخصهای‌ و وزن‌دهی آنها استفاده شده است. نتایج مراحل مختلف تحقیق که در قالب مدل‌ ẓACHIEVE+OCẒ ارائه شده شامل 8 بعد و 521 شاخص است‌1که می‌تواند برای ارزیابی فرماندهان و مدیران در جایگاه‌های 71 و 81 و 91 به کار رود. ابعاد و وزن هریک از آنها در مدل‌ ẓACHIEVE+OCẒ برای ارزیابی عملکرد فرماندهان‌ و مدیران نیروی مقاومت بسیج عبارت است از: 1-توان(02%)2-درک نقش(21%)3-حمایت سازمانی(5/6%) 4-تمایل(21%)5-بازخور(11%)6-اعتبار(4/6%) 7-محیط(4/8%)8-فرهنگ سازمانی(52%) همان گونه که ملاحظه می‌شود ابعاد دربردارنده جنبه‌های فردی،شغلی و محیطی و بعد فرهنگ سازمانی با 52%دارای بیشترین وزن است.در این دیدگاه،ارزیابی در سطح‌ مشاهده‌پذیر انجام می‌شود و درون افراد ارزیابی نمی‌شود.نکته دیگر اینکه ارزیابی در مقطع‌ خاص زمانی و در مورد وظایفی است که افراد انجام می‌دهند و قابل تعمیم نیست.این تحقیق‌ به این موضوع توجه دارد که ارزیابی باید توسط افراد خبره و نیز بر مبنای خودسنجی افراد از خود صورت گیرد تا به کمال ایشان منجر شود.

خلاصه ماشینی:

"نظر به اهمیت ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج،این مقاله با ابعاد و وزن هریک از آنها در مدل‌ ẓACHIEVE+OCẒ برای ارزیابی عملکرد فرماندهان‌ و-الگوی‌ ACHIEVE این مدل توسط هرسی و گلداسمیت ارائه شده است. ارزیابی عملکرد در سازمان سپاه و نیروی مقاومت بسیج به این بعد هم در الگوی‌ 1-فرهنگ سازمانی از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی‌ 2-توان متناسب با شغل از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی‌ 3-تمایل از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج است. 4-اعتبار از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج‌ 5-درک نقش از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت‌ 6-محیط از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج است. 7-حمایت سازمانی از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی‌ 8-بازخور از ابعاد اصلی ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج‌ برای ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج تأیید می‌کنند. ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد فرهنگ سازمانی مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد فرهنگ سازمانی تحقیقاتی مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد توان تحقیقاتی مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد اعتبار مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد درک نقش(وظایف) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 5-استخراج و تحلیل اطلاعات پرسشنامه پروژه تحقیقاتی مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد تمایل مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد پشتیبانی سازمانی تحقیقاتی مدل ارزیابی عملکرد فرماندهان و مدیران نمسا-بعد محیط"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.