Skip to main content
فهرست مقالات

ترجمه شفاهی، ترجمه کتبی و دوزبانگی

نویسنده:

مترجم:

کلیدواژه ها :

ترجمه مکتوب ،ترجمه شفاهی ،ترجمه شفاهی متوالی ،شفاهی همزمان ،یادسپاری اطلاعات ،دوزبانه همتراز

کلید واژه های ماشینی : شفاهی، اطلاعات، زبان، ترجمه، ترجمهء شفاهی، پردازش اطلاعات، ترجمهء شفاهی متوالی، دوزبانه، مترجم شفاهی، ترجمهء شفاهی همزمان

مقالهء حاضر،ترجمهء مقالهء Interpretation,translation and bilingulity نوشتهء اف.همرز1و مایکل بلانک‌2است نگارندگان در مقالهء خود ابتدا تفاوتهای ترجمهء مکتوب و شفاهی را طرح و شرح کرده‌اند؛سپس ویژگیهای ترجمهء شفاهی را برشمرده و به بازشناسی‌ گونه‌های مختلف این ترجمه،یعنی ترججمهء شفاهی همزمان و ترجمهء شفاهی متوالی پرداخته و سازوکار هریک را تبیین کرده‌اند.در بخش دیگری از مقاله به مدلهای پردازش ترجمهء شفاهی و مطابقت آنها با مدل کلی پردازش اطلاعات اشارهشده است.در نهایت توانایی افراد دوزبانه در ترجمهء شفاهی و کتبی بررسی شده و مقاله با این سؤال به رسیده است که‌ دوزبانگ تا چه حد می‌تواند فرد را در امر ترجمه یاری رساند.

خلاصه ماشینی:

"دوزبانه در ترجمهء شفاهی و کتبی بررسی شده و مقاله با این سؤال به رسیده است که‌ عمل به پردازش زبانی پیام در زبان مبدأ و انتقال آن به زبان مقصد نیاز دارند و این‌ این ترجمه،محدودیت زمانی نیز حائز اهمیت است:مترجم شفاهی به هنگام‌ تقریبا تمامی ویژگیهای پردازش اطلاعات با ترجمهء شفاهی ارتباط دارد. (2)- short-term memory نیز داشته باشد که به‌طور همزمان پیامی را از زبان مبدأ رمزبرداری و سپس آن را به‌ باید تقسیم گردد،در واگویی و ترجمهء شفاهی نیز دو منبع پیام وجود دارد و در هر تقطیعی است که مترجم شفاهی منتظر مکث گویندهء زبان مبدأ می‌ماند تا یک قطعهء به این ترتیب مترجم شفاهی بخشی از قطعه‌ای را که گوینده به زبان مبدأ است و تابعی از هردو زبان دخیل در ترجمهء شفاهی. اگر ترجمهء شفاهی همزمان،رمزبرداری از پیام زبان مبدأ و رمزگذاری به زبان‌ عامل دوم برای ترجمهء شفاهی متوالی قابل پیش‌بینی است؛چون به‌ صورت که در ترجمهء شفاهی انجام می‌شود؛با یادداشت‌برداری با این تفاوت که به‌ ترجمهء شفاهی،بعد شناختی این عمل را باید عامل حیاتی در پردازش اطلاعات از تاش مطرح می‌کند،اگرچه این مدل برای ترجمهء شفاهی متوالی مناسب است،اما از بحث فوق این مطلب به دست می‌آید که ترجمهء کتبی و شفاهی را باید در اگرچه محققان شرط لازم برای ترجمهء کتبی و شفاهی را در سطح خاصی از دو زبانی به زبان دیگر گسترش می‌دهند؛اما اینکه تا چه حد این توانایی برای پردازش‌ اطلاعات در ترجمهء شفاهی و کتبی کارآیی دارد،هنوز مشخص نشده است. تلاشهای انجام شده برای ارایهء مدلهای پردازش در ترجمهء شفاهی و سازگاری آنها با"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.