Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی های بازیگران سینما و تئاتر

نویسنده:

کلیدواژه ها :

برون‌گرایی ،انعطاف‌پذیری ،بازیگر حرفه‌ای ،عوامل پنجگانه شخصیت ،روانژندگرایی ،دلپذیر بودن ،با وجدان بودن

کلید واژه های ماشینی : بازیگر ، شخصیت ، گروه بازیگر و غیر بازیگر ، صفات ، بازیگر و غیر بازیگر ، صفت پرسشنامه شخصیتی NEOPI ، زن ، هنری ، روان ، زن بازیگر و غیر بازیگر

ری،با یکدیگر متفاوت بودند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل در جدولهای 1،2،3،4 و 5 درج‌ شده است و نشان می‌دهد که اثر متقابل معناداری بین بازیگری و جنسیت بر هیچ یک از عوامل پنجگانه وجود ندارد جدول 1 تحلیل واریانس دو راهه بین جنسیت و بازیگری با مقایس روان‌ نژندگرایی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2 تحلیل واریانس دو راهه بین جنسیت و بازیگری با مقیاس برونگرایی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3 تحلیل واریانس دو راهه بین جنسیت و بازیگری با مقیاس انعطاف‌پذیری‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4 تحلیل واریانس دو راهه بین جنسیت و بازیگری با مقیاس دلپذیر بودن‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5 تحلیل واریانس دو راهه بین جنسیت و بازیگری با مقیاس با وجدان بودن‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 6 تفاوت دو گروه در 03 صفت پرسشنامه شخصیتی‌ NEOPI-R (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌های مربوط به‌ t مشاهده شده ناشی از مقایسه میانگین‌های مربوط به دو گروه بازیگر و غیر بازیگر در مورد 03 صفت پرسشنامه شخصیتی‌ NEPOI-R ،در جدول 6،نشان می‌دهد که دو گروه بازیگر و غیر بازیگر در صفات شتابزدگی،آسیب‌پذیری،قاطع بودن،فعالیت، احساسات،عقاید،اعتماد،نوعدوستی،همراهی،خویشتنداری و محتاط بودن در تصمیم‌ گیری،به صورت معناداری با یکدیگر متفاوت‌اند. یافته‌های مربوط به‌ t مشاهده شده ناشی از مقایسه میانگین‌های مربوط به دو گروه مرد بازیگر و غیر بازیگر در مورد 03 صفت پرسشنامه شخصیتی‌ NEOPI-R نشان‌ می‌دهد که این دو گروه در صفات اضطراب،آسیب‌پذیری،قاطع بودن،احساسات، عقاید،اعتماد،همراهی،دلرحم بودن،خویشتنداری و محتاط بودن در تصمیم‌گیری،به‌ صورت معناداری با یکدیگر متفاوت‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.