Skip to main content
فهرست مقالات

افزایش سطح خویشتن پنداری

نویسنده:

کلیدواژه ها :

مطالعه موردی ،خویشتن‌پنداری ،خوپنداشت ،روش مرور خویشتن ،آزمون بیست جمله‌ ای

کلید واژه های ماشینی : افزایش تصور مثبت فرد نسبت ، افسردگی ، توصیف ، افزایش ، تصور ، افزایش سطح ، فرد ، روش مرور ، حرمت ، تاثیر روش مرور

این پژوهش با هدف تغییر خویشتن‌پنداری و افزایش تصور مثبت فرد نسبت به تواناییهای‌ خویش براساس روی آورد شناختی و مبنای نظری بازگشت به خویشتن و به صورت موردی انجام‌ گرفته است.در این پژوهش پس از انجام آزمون افسردگی بک،آزمودنی دوبار خود را توصیف کرد. توصیف اول در قالب تست بیست جمله‌ای بود.پس از انجام تست مذکور و توصیف خویشتن، آزمودنی تحت تاثیر روش مرور خویشتن قرار گرفت.پس از چند جلسه مداخلهء درمانگری با این‌ روش،نتایج نشان داد که توصیف دوم نسبت به توصیف اول تفاوت قابل ملاحظه‌ای در جهت ارتقا سطح خویشتن‌پنداری پیدا کرده و جملات منفی دربارهء«خویشتن»به جملات مثبت تبدیل شده و همچنین میزان افسردگی فرد بشدت کاهش پیدا کرده است.روش مرور خویشتن و تکیهء دوباره به‌ ویژگیهای مثبت فرد،اثر شناخت و هشیارری بیشتر دربارهء تواناییهای خویشتن را در ارتقا سطح‌ خویشتن‌پندارری و حرمت فرد نشان می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"افزایش سطح خویشتن‌پنداری دکتر رضا پورحسین‌1 چکیده این پژوهش با هدف تغییر خویشتن‌پنداری و افزایش تصور مثبت فرد نسبت به تواناییهای‌ خویش براساس روی آورد شناختی و مبنای نظری بازگشت به خویشتن و به صورت موردی انجام‌ گرفته است. پس از چند جلسه مداخلهء درمانگری با این‌ روش،نتایج نشان داد که توصیف دوم نسبت به توصیف اول تفاوت قابل ملاحظه‌ای در جهت ارتقا سطح خویشتن‌پنداری پیدا کرده و جملات منفی دربارهء«خویشتن»به جملات مثبت تبدیل شده و همچنین میزان افسردگی فرد بشدت کاهش پیدا کرده است. این روش موجب می‌شود آزمودنی از روی اراده و با کمترین‌ محرک،خویشتن را توصیف کند(بوژنتال و زیلین 0791 به نقل از امین یزدی،3731)؛ضمن آنکه‌ توصیف آزاد برای فرد جاذبه دارد. به‌ عنوان نمونه آزمودنی مورد نظر گفته است: «من گاهی احساس می‌کنم آدم زشتی هستم،در عوض تحصیلات بالایی دارم و می‌توانم‌ برای دیگران مطرح باشم». اگر در این توصیف رگه‌هایی از باورهای منفی‌ وجود داشته باشد،مراحل دو و سه پیگیری می‌شوند و این روند به همین گونه ادامه دارد تا جایی‌ که احساس شود آزمودنی نسبت به تواناییهای خویش هشیارتر شده است. در این نمونه نیز کاهش سطح افسردگی را می‌توان نتیجهء -------------- (1)- Blackburn cottraux (2)- Shirk هشیاری نسبت به خویشتن و تصحیح گزاره‌های منفی به شکل گزاره‌های مثبت در اثر اعمال‌ روش مرور خویشتن،قلمداد کرد. این هشیاری همانطور که‌ کلرمن و وایسمن(2991؛به نقل از دادستان،6731)بیان کردند،موجب خوشبینی در فرد شده و سطح حرمت خود را در آزمودنی افزایش داده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.