Skip to main content
فهرست مقالات

پلورالیسم دینی؛ حقیقت دینی یا واقعیت سیاسی؟

مصاحبه شونده:

(8 صفحه - از 4 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : دینی ، پلورالیسم دینی ، حق ، سیاسی ، حقیقت ، معرفت ، معرفت ، خدا ، عارفان ، کثرت

خلاصه ماشینی:

"به اعتقاد من‌ پلورالیسم قبل از آنکه یک وضعیت و موقعیت باشد یک‌ مسأله معرفت‌شناختی و بحثی فلسفی است و آن‌ عبارت از این است که آیا می‌تواند در یک جامعه‌ پدیده‌های دینی متمایز و متفاوت وجود داشته باشد که همه از اعتبار و حقانیت یکسان و متساوی و برابر برخوردار باشند؟باید گفت که در بین ادیان هم‌ حقانیت درجات و مراحل و مراتبی دارد؛بعضی از ادیان می‌توانند از حقانیت بیشتری برخوردار باشند و برخی از ادیان می‌توانند به کلی غیر حق باشند. لذا این هم یکی‌ از پایه‌های معرفت شناختی پلورالیسم دینی است که‌ اگر ما یک چنین دیوار ستبری بین ادیان بکشیم و وجه‌ مشترکی قایل نباشیم و بگوییم ادیان در محوری‌ترین و کانونی‌ترین مفاهیم مثل مفهوم خدا حتی تلقی یکسان‌ و واحدی ندارند،آنگاه داشتن درکهای متفاوت و فهم‌های مختلف از دین واحد نیز توجیه‌پذیر خواهد بود. واقعا اگر ما پلورالیسم دینی به معنی هم عرض بودن ادیان را بپذیریم یعنی دست از مسأله خاتمیت و نسخ‌ برداشته‌ایم آنگاه با این همه احادیثی که در کتابهای‌ سیره فقه و تفسیر اصول و کلام ماست چه کار کنیم؟آیا اینها را دور بریزیم یا نسبت به حقانیت کامل و مطلق‌ دین اسلام شک کنیم؟علاوه بر این بسیاری از متفکران غربی،پیامدهای سیاسی برای پلورالیسم‌ قایلند که آن نیز نکتهء قابل تأملی است و می‌تواند برای‌ ما بسیار خطرآفرین باشد."

صفحه: از 4 تا 11