Skip to main content
فهرست مقالات

نقش وندهای اشتقاقی فعلی در واژه سازی

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (4 صفحه - از 11 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : نقش وندهای اشتقاقی فعلی ، وند ، وند اشتقاقی فعلی ، پیشوندهای ، تصریفی ، چیدن ، پسوند اشتقاقی فعلی ، پیشوند اشتقاقی فعلی ، پیشوندهای اشتقاقی ، خواندن

خلاصه ماشینی:

"(برگشتن) da-geressan ؛(گشتن) تالشی طاسکوه ماسال ؛(ریختن) vi-karde ؛(پوشیدن) da-karde ؛(باز کردن) a?-karde ؛(کردن،انجام دادن) karde da-gete ؛(روشن کردن) a?-gete ؛(گرفتن) gete ؛(پهن کردن) j?i-karde ؛(بیرون کردن) bar-karde ؛(بلند کردن چیزی از زمین) pe-gete ؛(چیزی را از کسی گرفتن) vi-gete ؛(چیزی را روی خود انداختن) ؛(عاشق شدن) a?-nes?te ؛(نشستن) nes?te ؛(علف‌ها را از ته زدن) j?i-gete ؛(انتخاب کردن) bar-gete c?as?e ؛(کمین کردن) j?i-nes?te ؛(سوار اسب شدن) pe-nes?te ؛(سوار شدن در چیزی) da-nes?te . (برگشتن) va?-ges?ta دوانی va?-gas?tan ؛(گشتن) gas?tan ؛(اجیر کردن،سرپا نگه داشتن) va?-o?a?s?tan ؛(داشتن) da?s?tan na?o?an ؛(عقب افتادن،بازماندن) va?-mondan ؛(ماندن) mondan ؛(برگشتن،مراجعت کردن) vo-sseo?an ؛(خریدن،گرفتن) eseo?an ؛(به زمین گذاشتن بار برای استراحت) va?-na?o?an ؛(گذاشتن) va?-goftan ؛(گفتن) goftan ؛(باز شدن،گشوده شدن) va?-vio?an ؛(بودن) vio?an ؛(برداشتن) ؛(نوشیدن) va?-xardan ؛(خوردن) xardan ؛(پیدا کردن) va?-o?io?an ؛(دیدن) dio?an ؛(بازگو کردن) var-poressan ؛(پریدن) poressan ؛(بازخوانی کردن) va-xondan ؛(خواندن) xondan ؛(آوردن) avordan ؛(به شدت کوبیدن) var-koyio?an ؛(کوبیدن) koyio/an ؛(از جا پریدن بر اثر ترس) ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.