Skip to main content
فهرست مقالات

فصل دوم: انواع وندهای اشتقاقی فعلی از نظر ساخت آوایی

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (38 صفحه - از 17 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : وند، مهاباد، کلاردشتی، حسن کیاده، املشی، وند به‌معنی، پیشوند به‌معنی، برخاستن، گیلکی رشتی، از پیشوند

خلاصه ماشینی:

"تالشی طاسکوه ماسال (بیرون کردن) bar-karde (انتخاب کردن) bar-gete الویری (دریدن) bar-r?ten کردی مهاباد (پایین افتادن) bar-bu:n-awa (پایین انداختن) bar-da?n-awa (قرعه به نام کسی اصابت کردن) bar-kawt?n جیرفتی (پوشیدن) bar-kerden ابیانه (بیرون کردن) bar-ka?rdan (بیرون رفتن) bar-s?o?yan نجف آبادی (برگشتن) bar-gas?tan دماوندی (جاخالی دادن) bar-ba-da?an (تعلق گرفتن) bar-baytan (یکه خوردن) bar-c?akiyan (آلوده کردن) bar-kas?iyan (خشک کردن،رفو کردن) bar-c?indan فارسی معیار (برخوردن) bar-xordan بافتی (پوشیدن) bar-kerdan بر ]ber-[ این وند گونه‌ای است از پیشوند ]bar-[ (-بر)به معنی«به بالا،به بیرون،به پایین». تالشی میرزانق اردبیل (برداشتن) pe:ga?te- کلاردشتی (بیدارکردن) pe:-da?s?tan (پاشیدن) pe:-s?a?nde (پیچیدن) pe:-pes?te (بلند شدن) pe:-be تالشی طاسکوه ماسال (بخشیدن) pe:-baxs?e (از سرما شکستن) pe:-c?ake کردی مهاباد (خندیدن) pe:-kanin (بلد بودن) pe:-za?nin نائینی (افشا کردن) pe:-v?aji (بچه درست کردن) pe:-xossi (بازستاندن) pe:-giri دری زردشتی (پس کردن کار انجام شده) pe:-kartun (پس گرفتن) pe:-graftun (پس انداختن) pe:-v?nudvun (برگشتن،دوباره رفتن) pe:-s?odvun (دوباره دوختن) pe:-das?tun پ ]po:/o?-[ این وند گونه‌ای است از پیشوند ]pa?-[ (-پا)به معنی«به بالا». نیشابوری (بافتن) da-ba?ftan حسن کیاده (غرق شدن،خاموش شدن آتش) da-murdan سواد کوهی (افتادن) da-keten (برگشتن) da-geressen (بستن) da-vessen (در جایی بودن) da-yyen تنکابنی (بستن در و پنجره) da-za'an (داخل کردن،پوشیدن) da-k?rd?n آملی (داخل کردن) da-k?rdan کردی سنندج (نشستن) da-nis?t?n ساری (ریختن) da-s?endiyen (افتادن) da-keten (بستن) da-vessen (چیدن) da-c?iyen کلاردشتی (بستن) da-vestan (افتادن) da-ketan دماوندی (نگه داشتن) da-ma?siyan (چیدن) da-c?indan (کشیدن) da-kas?iyan (روشن شدن چراغ) da-gitan (گذاشتن) da-na?'an (خوابیدن) da-xotan (در جایی بودن) da-ban (چسباندن) da-c?asbundan (چسبیدن) da-c?asbiyan (باختن) da- (بستن) da-bastan (پیچیدن) da-pitan (کاشتن) da-ka?s?tan تالشی میرزانق اردبیل (چسبیدن) da-c?eke (فهمیدن) da-rase (فهمانیدن) da-rsone د de/?- این وند گونه‌ای است از پیشوند ]dar-[ (-در)به معنی«به پایین،به داخل»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.