Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و رتبه‌بندی استان‌های ایران با استفاده از شاخص توسعه انسانی (با تاکید بر استان کردستان)

نویسنده:

نویسنده مسئول:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (24 صفحه - از 150 تا 173)

چکیده:

هدف توسعه، پرورش قابلیت‌های انسان است. افزایش درآمد ابزار دستیابی به توسعه جوامع‌ است نه هدف آن و برخورداری انسان از زندگی طولانی و سالم هدف نهایی توسعه است. بهترین وسیله برای پیشبرد توسعه، توسعه انسانی است. هدف اصلی این پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی است، به‌دست آوردن رتبه استان‌های کشور و خصوصاً استان کردستان از لحاظ شاخص توسعه انسانی در سال‌های 1385 و 1390 می‌باشد و برای رفع اختلاف مقیاسی که در بین شاخص‌های مورد بررسی وجود دارد، از تکنیک شاخص‌بندی استفاده نموده‌ایم. در این مطالعه مشاهده می‌شود، با وجود این‌که در طول 5 سال، کشور ما تا حدی توانسته در جهت پیشبرد اهداف توسعه انسانی گام بردارد، اما نتایج سال 1390 در مقایسه با پنج سال قبل تفاوت چندانی را در رتبه استان‌های توسعه‌نیافته حاصل نیاورده است و هم‌چنان استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کردستان، لرستان و آذربایجان غربی در رتبه‌های پایین جدول حضور دارند. شاخص ترکیبی توسعه انسانی در استان کردستان نیز نشان می‌دهد که این استان به لحاظ توسعه انسانی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. به‌طوری‌که رتبه بیست‌و‌نهم و سی‌ام را در سال‌های 1385 و 1390 به‌خود اختصاص داده و گویای این حقیقت است که در طول سال‌های متمادی این رتبه پیشرفتی نداشته است.

The purpose of development is to nurture human’s abilities. In order to achieve development, Increase of revenue is a tool not an end. On the other hand, having a long healthy and innovative life is the ultimate goal. The best way to advance the stable development is to use human development. The main purpose of conducting this analytic- descriptive research is to determine the ranking order of the provinces of Iran, especially Kurdistan, in the years of 1385 and 1390. In order to eliminate the differentiation of scaling among the used criteria, using the technique of indices have been proposed. Results show that although our country has had minor improvements in the development of human resources goals, but the results of year 1390 shows that there is not a significant change in the ranking order of the undeveloped provinces compared to five years earlier. Combinatory index of human development shows that in Kurdistan province, human development is in an inappropriate condition so that Kurdistan was placed 29th and 30th in the ranking table in years of 1385 and 1390 respectively. We can conclude that the ranking order during these years has not had significant progress.

کلیدواژه ها:

توسعه ،توسعه انسانی ،توسعه‌یافتگی ،استان کردستان

Human Development ،Kurdistan province ،development


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.