Skip to main content
فهرست مقالات

تمدنهای خاور زمین؛ آموزگاران تمدن یونانی

نویسنده:

(2 صفحه - از 24 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : تمدن، یونان، آموزگاران تمدن یونانی، مصر، هند، فلسفه، هندسه، اقتباس، شرق، اروپا

خلاصه ماشینی:

"اینجانب با یکی و همسان شناختن دو مفهوم«تمدن»و«فرهنگ» (علیرغم خرده اختلافهایی که در هر زبانی پدید آید) با به کنار گذاشتن نکره‌های ویکو و شپنگار و توین بی- بدون استغراق در ساختارهای مصنوعی،تمدن را به‌ پنج دوره تقسیم می‌کنم: 1)دوره اول از آغاز عصر تاریخ در شرق تا پیدایش‌ دوران رونق تمدن یونانی(یعنی تا قرن 5 ق. همه نبوغ، استعداد را ناشی از قرایح باطنی خود ملت یونان‌ می‌داند!چطور شده است که این ملت(اعم از هلاد آرخه‌ئی یادوری)پس از قرنها که در خواب اساطیری‌ خود خفته بود،ناگاه می‌درخشد و سپس بار دیگر پس‌ از 4-3 قرن خاموش می‌شود؟ولی یک منبع فلسفی‌ روسی مطلب را به طرز دیگری حل می‌نماید و در مقاله‌ای تحت عنوان«فلسفه یونان قدیم»می‌نویسد: «تنظیم تاریخ فلسفه و تاریخ علوم جوامع خاور باستان، به ویژه در چند دهه اخیر نشان داد منشأ فلسفه یونان با فلسفه آفریقا(مقصد مصر است)و آسیای نزدیک آغاز می‌شود که قبل از یونان،خط و اساطیر و عناصری از علم در طبیعت و فلسفه را بسط داده بودند». حتی اگر مسلم بگیریم که ریاضیات عملی مصریان(به‌ منظور مساحی و ممیزی حدود مزارع و اراضی)و ملاحظات نجومی اختربینان بابلی در یونانیان مؤثر بوده است و آنان را با مواد مقدماتی مجهز کرده است، این امر بهیچوجه به اصالت نبوغ یونانی خدشه‌ای وارد نمی‌سازد."

صفحه:
از 24 تا 25