Skip to main content
فهرست مقالات

بخش مدیریت: تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی در محیط کار و اثر آن بر رضایت شغلی

نویسنده:

(23 صفحه - از 117 تا 139)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ سازمانی، مدیران، مدیریت، اسلامی، الگوی فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، تبیین الگوی فرهنگ سازمانی، نظام، رفتاری، اعتقادها

در جوامع و نظامهای اجتماعی،اعتقادها،باورها،ارزشها و الگوهای‌ رفتاری مشترکی وجود دارد که در مجموع،فرهنگ و نظام اجتماعی آن جامعه را تشکیل می‌دهد.جوامع باتوجه به مبانی فکری و اعتقادی خویش آنها، فرهنگهای متفاوت و مختص به خود دارند؛و تمام اعمال انسانها،به‌عنوان‌ مهمترین عنصر در جوامع،تحت‌تأثیر فرهنگی است که بدان خو گرفته‌اند. سازمانها نیز،به‌عنوان یک نظام اجتماعی،بر حسب جهان‌بینی،تعهدها،هدفها، تکنولوژی،ساختار سازمانی و روشهای اجرایی خود،فرهنگهای متفاوت دارند. فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مهم مدیریت علوم رفتاری است؛و توجه‌ بسیاری از دانشمندان را،در دهه گذشته به خود جلب نموده است.این فرهنگ‌ بر تمام جنبه‌های سازمان نفوذ دارد؛و اهمیت آن،امروزه به حدی است که‌ دانشمندان مدیریت،مهمترین وظیفه رهبران سازمان را وضع ارزشهای فرهنگی‌ مناسب و توسعه آن در سطح سازمان می‌دانند. پرورش و توسعه فرهنگ سازمانی،باتوجه به تعریف عمیق آن،در مکتب‌ اسلام اهمیتی دوچندان دارد؛زیرا،با حاکم شدن ارزشهای فرهنگی،نه تنها اهداف متعالی سازمان تحقق می‌یابد؛بلکه جنبه‌های تولیدی و سودآوری‌ سازمان نیز رشد می‌یابد.در این مقاله،ضمن ارائه مفهوم فرهنگ و فرهنگ‌ سازمانی،الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی،تدوین و تبیین‌ می‌گردد؛و به دنبال آن،وضعیت فرهنگ سازمانی در سازمانهای اجرایی کشور، باتوجه به الگوی مطرح شده،و نقش الگوی مذکور در افزایش رضایت شغلی‌ کارکنان بررسی می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مهم مدیریت علوم رفتاری است؛و توجه‌ اندیشمندان علوم رفتاری مدیریت،تعریفهای مختلفی از فرهنگ سازمانی به عمل آورده‌اند؛و این تعاریف،به‌طور کلی،در بین دو حد«روش انجام کار»و«روش فکر در بیان نقش و تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان و جنبه‌های مختلف آن‌ براساس این تعریف،ارزشها،که محور اصلی تحقیقات است،از اعتقادهای اساسی ریشه گرفته،و بر نگرش و رفتار فردی و عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد. فرهنگ سازمانی بر جنبه‌های مختلف سازمان تأثیر دارد؛و در سازمان،پدیده‌ای به‌ ارتباط و نفوذ فرهنگ سازمانی را بر بخشهای مختلف سازمان نشان می‌دهد. اینکه فرهنگ سازمانی بر عملکرد و بهره‌وری سازمان اثر بگذارد،باید فرهنگ‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)شکل شماره 1-ارتباط و نفوذ فرهنگ سازمانی روی بخشهای مختلف سازمان صورتی که بین نیازهای فردی و فرهنگ سازمانی همخوانی وجود داشته باشد، (به تصویر صفحه مراجعه شود)شکل شمار 2-ارتباط بین فرهنگ جامعه و فرهنگ سازمان و نظامهای سازمانی مدیریت بیان می‌دارند که وظیفه اساسی مدیران عالی سازمانها،مدیریت، شکل‌دهی و هدایت ارزشهای اساسی و فرهنگ سازمانی است. (به تصویر صفحه مراجعه شود)شکل شماره 3-فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی نظر الگوی فرهنگ سازمانی تدوین شده در این تحقیق،است. شغلی آنها و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی استفاده شده است. سومین هدف این تحقیق،بررسی ارتباط بین الگوی فرهنگ سازمانی تدوین‌ وضعیت بهتری نیز برخوردار بوده است،نتیجه گرفته می‌شود که الگوی فرهنگ سازمانی تدوین شده بر افزایش رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد. در سازمانی که این الگو از وضعیت بهتری برخوردار است،رضایت شغلی نیز بیشتر است. بازسازی سازمان،کمتر به توسعه و پرورش ارزشهای فرهنگ سازمانی توجه دارند؛و عمدتا به‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.