Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه آثار مصرف مکمل کراتین و رژیم غذایی پر پروتئین بر قدرت عضلانی و ترکیب بدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 73 تا 84)

کلیدواژه ها :

تمرین با وزنه ،کراتین مونوهیدرات ،رژیم غدایی پر پروتئین ،مکمل‌سازی

کلید واژه های ماشینی : کراتین ، آثار مصرف مکمل کراتین ، رژیم غذایی پر پروتئین ، مصرف مکمل کراتین و رژیم ، مصرف مکمل کراتین ، قدرت عضلانی ، قدرت عضلانی و ترکیب بدنی ، مقایسهء آثار مصرف مکمل کراتین ، کراتین و رژیم غذایی ، گروه کراتین و گروه پروتئین

هدف از این پژوهش عبارت است از مقایسهء آثار مصرف مکمل کراتین و رژیم غذایی پر پروتئین بر قدرت‌ عضلانی و ترکیب بدنی دانشجویان پسر ورزشکار.بدین منظور36 نفر از دانشجویان ورزشکار غیر رقابتی که‌ حد اقل 1 سال سابقهء کار با وزنه را داشتند به‌طور تصادفی به چهار گروه کراتین+پروتئین( n-9 )،پروتئین‌ ( n-9 )،کراتین( n-9 )،و دارونما( n-9 )تقسیم شدند.پیش آزمون و پس آزمون-شامل قدرت‌ عضلانی(قدرت عضلات پا،سینه و جلو بازو)و ترکیب بدنی(وزن،تودهء بدون چربی،درصد چربی)-در ابتدا و انتهای دورهء تمرین از آزمودنیها گرفته شد.برای مقایسهء بین گروهها از آزمون آماری ANOVA استفاده‌ شد.یافته‌های پژوهش نشان داد قدرت عضلات پا،سینه،وزن و تودهء بدون چربی در گروه کراتین+پروتئین‌ در مقایسه با گروه دارونما افزایش معناداری یافت( p>0/05 ).قدرت عضلات پا،سینه و جلو بازو نیز در گروه کراتین و گروه پروتئین نسبت به گروه دارونما افزایش نشان داد،ولی این افزایش از لحاظ آماری‌ معنادار نبود.درصد چربی در گروه کراتین+پروتئین و گروه پروتئین اندکی افزایش و در گروه کراتین و دارونما مقداری کاهش نشان داد،اما این تغییرات هم معنادار نبود( p>0/05 ).بنابراین می‌توان نتیجه گرفت‌ مصرف مکمل کراتین به همراه رژیم غذایی پر پروتئین به افزایش قدرت عضلانی و بهبود ترکیب بدنی نسبت‌ به مصرف مجزای هرکدام از این موارد می‌انجامد.

خلاصه ماشینی:

"تفاوت میانگین یک تکرار بیشینه( 1RM )اسکات،پرس سینه و جلو بازوی آزمودنیها در پیش آزمون و پس آزمون( p>0/05 )* بحث و بررسیالف)وزن،تودهء بدون چربی،درصد چربی بدن نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد بین وزن بدن و تودهء بدون چربی در چهار گروه کراتین+پروتئین، کراتین،پروتئین و دارونما تفاوت معناداری مشاهده‌ شده است که با نتایج پژوهشهای ولک و همکاران‌ (2000)،آرسیرو وهمکاران(2001)،کراودر و همکاران(1997)،بورک و همکاران(2000)،بکیو و همکاران(2000)و شیخ الاسلامی وطنی(1384) همخوانی دارد. افزایش بیشتر 1RM در حرکات‌ اسکات نسبت به حرکت پرس سینه و جلو بازو لاری‌ ممکن است ناشی از اندازهء بزرگ‌تر این عضله باشد که نسبت به عضلات کوچک‌تر قدرت بیشتری دارد و چون آزمودنیها علاقهء کمتری برای انجام حرکات‌ پا در گذشته از خود نشان داده‌اند،با قرار گرفتن در برنامهء منظم که حرکات پا بیشتر در آن گنجانده‌ شده بود می‌توان گفت این افزایش بیشتر،ناشی از سازگاریهای عصبی یا«اثر یادیگری»است؛ولی‌ چون حرکات جلو بازو و پرس سینه از حرکات رایج‌ آنها طی برنامه‌های تمرینی قبلی بوده ممکن است‌ این افزایش ناشی از هیپرتروفی عضلانی باشد. همچنین در مطالعه‌ای بکیو و همکارانش به‌ بررسی مصرف مکمل کراتین بر قدرت عضلانی و ترکیب بدنی پرداختند و نشان دادند بعد از 6 هفته‌ تمرین،قدرت 1RM جلو بازو لاری در گروه‌ کراتین 77/16-+9/29 درصد و در گروه دارونما 25/6-+5/16 درصد افزایش یافت که نسبت به‌ پژوهش حاضر افزایش بیشتری مشاهده شد5."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.