Skip to main content
فهرست مقالات

قومیت و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه های قومی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 29 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : قومیت، قومی، تفاوت‌هاى قومى بارورى، بارورى، بارورى گروه‌هاى قومى در ایران، رفتار بارورى گروه‌هاى، بارورى گروه‌هاى، تفاوت‌هاى قومى بارورى در ایران، رابطه قومیت و بارورى، گروه‌هاى

قومیت به عنوان زمینه ای که رفتار باروری در آن شکل می گیرد، جایگاه اساسی در مطالعات باروری در جوامع چند قومیتی دارد. با این حال، علی رغم ساختار چند قومیتی ایران هنوز تحقیقات اندکی در زمینه ارتباط قومیت و باروری صورت گرفته است. مقاله حاضر با استفاده از داده های طرح (بررسی ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار 1380)، به آزمون تئوری ها و فرضیه های مربوط به رابطه قومیت و باروری در ایران می پردازد. یافته های تحقیق بیانگر تفاوت های قومی باروری در ایران می باشد. برای تبیین این تفاوت ها، از دو فرضیه همانندی مشخصه ها و اثر قومی/ فرهنگی استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری نشان داد که تفاوت های قومی باروری، به طور چشمگیری، بعد از کنترل مشخصه های اجتماعی- جمعیتی به ویژه تحصیلات کاهش یافته و تا حدی در رفتار باروری و گروه های قومی همانندی و همگرایی ایجاد می شود. با این حال، این همانندی و همگرایی کامل نیست و علی رغم کنترل آماری مشخصه ها، هنوز برخی از تفاوت های قومی باروری بدون تبیین باقی می ماند. تفاوت های باقیمانده را می توان از یکسو ناشی از الگوهای متفاوت تعیین کننده های بلا فصل باروری در بین گروه های قومی و از دیگر سو، متاثر از فرهنگ تاریخ اجتماعی، ارزش ها، هنجارها و اعتقادات خاص قومی دانست. مطالعات جمعیت شناسی مردم شناسانه با به کار گیری روش های کیفی می تواند شناخت عمیق تری نسبت به تاثیر هنجارها، ارزش ها و فرهنگ قوی بر رفتارهای باروری در ایران ارایه نماید.

خلاصه ماشینی:

"ازاین‌رو،این مقاله با توجه به ساختار چند قومی ایران به دنبال پاسخ به این سؤالات می‌باشد:سطح،روند و الگوی باروری گروه‌های قومی در کشور چگونه است؟آیا در رفتار باروی آن‌ها همگرایی و همانندی وجود دارد یا تفاوت؟در صورت تفاوت،قومیت چه نقشی در تبیین این تفات‌ها دارد،یا به عبارتی تعلق قومی تا چه اندازه و از طریق چه مکانیزم‌هایی باروری را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ چارچوب نظری جهت تبیین تفاوت‌های قومی باروری و مکانیزم تأثیرگذاری قومیت بر باروری،فرضیه‌های مختلفی تدوین و ارائه شده است. 01) با توجه به تفاوت‌هی قومی در سایر ابعاد مرتبط با رفتار باروری،این سؤالات مطرح می‌شود که این تفاوت‌ها چه تأثیری بر رابطۀ قومیت و باروری دارند؟آیا در صورت کنترل آن‌ها قومیت همچنان تأثیر مستقل و معنی‌داری بر باروری دارد؟به عبارتی آیا در شرایط مساوی به لحاظ مشخصه‌ها(اجتماعی-جمعیتی و ساختار خانواده)،باز هم تفاوت‌های قومی باروری وجود خواهد داشت؟ جهت پاسخ به این سؤالات و مشخص کردن رابطۀ قومیت و باروری،استراتژی سیاسی تحلیل مبتنی بر کنترل آماری می‌باشد. با توجه به تفاوت‌های بارز قومی در رفتار باروری از یکسو و مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی از سوی دیگر،این سؤالات مطرح شد که این تفاوت‌ها چه تأثیری بر رابطه قومیت و باروری دارند؟آیا در صورت کنترل سایر مشخصه‌ها و تعیین‌کننده‌های باروری،قومیت همچنان تأثیر مستقل و معنی‌داری بر باروری دارد؟به عبارتی آیا در صورت همانندی مشخصه‌ها،باز هم تفاوت‌های قومی باروری وجود خواهد داشت؟ جهت پاسخ به این سؤالات و مشخص نمودن رابطه دقیق قومیت و باروری،از آزمون‌های آماری تحلیل طبقات چندگانه و رگرسیون لوجستیک استفاده نمودیم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.