Skip to main content
فهرست مقالات

ذهنی مملو از تأثیرات بصری

مصاحبه شونده:

مترجم:

(3 صفحه - از 94 تا 96)

کلید واژه های ماشینی : رمان ، شعر ، سزر ، شاعر ، ادبیات ، گاندی ، کاراکترها ، رمان کاراکترهای واقعیتهای جهان ، شعر سزر ، فکر

خلاصه ماشینی:

"آیا شما این سوژه را به‌ خودتان خیلی نزدیک می‌بینید و آن‌ را برای گردآوری نوشته‌هایتان‌ راحت‌تر می‌یابید؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود)می‌دانید بیشتر رمانهای من بر اساس زندگی اجتماعی آسام است. وقتی‌ نویسنده‌ای مطلبی می‌نویسد رخدادها،وقایع و شخصیتهای‌ مشخصی را به عنوان الگو در ذهن‌ دارد؛این الگو او را بر می‌انگیزد تا بنویسد و به او آموزش می‌دهد که‌ چگونه بنویسد آیا می‌توان از واقعیتهای‌ زندگی که چندی بعد به تاریخ‌ می‌پیوندد اجتناب کرد؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود)می‌گویند وقتی شما شخصیتهایتان را خلق می‌کنید برخی از رخدادهای تاریخی را به‌ آنها نسبت می‌دهید تا شخصیتهایتان را برای خوانندگان‌ قابل قبولتر کنید. آیا علتش این است که‌ نمی‌توانستید نثر و شعر را همزمان‌ با هم دنبال کنید یا دلیل دیگری‌ داشت؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود)در سال 46-1945 در کلکته، هنگامی که در مدرسهء شبانه روزی‌ «هاردینگ»( gnidraH )حقوق‌ می‌خواندم و در روزنامه«ادوانس» ( ecnavdA )کار می‌کردم که به‌ سردبیری«همندرا پراساد غوز»- eH ardnem dasarP esohG منتشر می‌شد،اولین رمانم را نوشتم که‌ عنوانش«ماهاپراستانرپاتیک» ( renahtsarpahaM kihtaP )بود. (به تصویر صفحه مراجعه شود)تاکنون به مرگ فکری‌ کرده‌اید؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود)اگر مرگ زمانی فرا رسد که بهترین‌ اثرم را نوشته باشم یعنی اثری که در آن‌ تمام توانایی خلاق روح درونی‌ام برای‌ آفرینش هنری واقعی یا زیبایی‌شناختی‌ مهار شده باشد دلیلی برای تأسف‌ نخواهم داشت و هنگام نوشتن کلماتی‌ که می‌تواند بر مرگ غلبه کند آن را به‌ عنوان یک دوست در آغوش می‌گیرم‌ و اما مرگ همیشه از در پشتی می‌آید."

صفحه: از 94 تا 96