Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس - جنکینز

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 209 تا 226)

کلیدواژه ها :

پیش‌بینی سود ،سری‌های زمانی ،سری‌های زمانی باکس-جنکینز

کلید واژه های ماشینی : مقایسه دقت پیش‌بینی سود ، مدیریت ، سود ، خطای نسبی پیش‌بینی مدیریت ، آماره خطای نسبی پیش‌بینی مدیریت ، مدل‌های سری زمانی باکس ، مدل ، جنکینز ، اطلاعات ، SPE

دراین تحقیق،تلاش محقق بر این است که برای پیش‌بینی EPS شرکتها، مشهورترین روشهای پیش‌بینی را در مقایسه با پیش‌بینی‌های مدیریت در بودجه‌ شرکت‌ها مورد بررسی قرار دهد.بدین منظور از بین روشهای گوناگون پیش‌بینی، مشهورترین آنها(روش باکس-جنکینز)انتخاب و بر مبنای روشهای اقتصادسنجی، مدل مناسب برازش می‌شود.بدیهی است براساس روش‌های صحت‌سنجی و آزمون اقتصادسنجی،مدل فوق بایستی تأیید گردد.در این حالت مدلی مناسب‌ برای پیش‌بینی بدست آمده است.سپس بوسیله آزمون مجموع رتبه‌ای ویلکاکسون، پیش‌بینی مدل در کنار پیش‌بینی مدیریت قرار گرفته و با محاسبه انحراف آنها از EPS واقعی،به لحاظ نزدیکی به واقعیت،مورد قضاوت قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آت است که EPS اعلام شده توسط مدیریت در بودجه شرکت‌ها،از پیش‌بینی EPS بوسیله مدل‌های سری زمانی باکس-جنکینز به‌ مراتب به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد.به بیان روشن‌تر، EPS اعلام شده در بودجه‌ شرکتها توسط مدیران همچنان از دقتی فراتر از بهترین مدل‌های پیش‌بینی سری‌های‌ زمانی برخوردار می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل از این تحقیق گویای آت است که SPE اعلام شده توسط مدیریت در بودجه شرکت‌ها،از پیش‌بینی SPE بوسیله مدل‌های سری زمانی باکس-جنکینز به مراتب به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد. در تحقیق حاضر،تمرکز بر دست‌یابی به منبع بهتری برای تعیین سود مورد انتظار از طریق مقایسه دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت و مدلهای سری زمانی باکس- جنکینز باتوجه به نمونه‌های گردآوری شده می‌باشد. کاپلند و مارینو پرسش دقت پیش‌بینی سود را با نمونه بیش‌تر و دقیق‌تر مورد آزمون قرار دادند،آن‌ها با مقایسه پیش‌بینی سود توسط مدیریت و شش مدل ساده سری (1)- laicnaniF dna tnemeganaM yb stsaceroF fo ycaruccA ehT",mailliW,dnaluR 744-934. پیشینه تجربی تحقیق نیز بیان می‌کند که مدیریت به علت زیر نظر داشتن فعالیت‌های شرکت و آشنایی دقیق با شرکت و وضع آتی آن و دسترسی نزدیک به اطلاعات،پیش‌بینی‌های سود آن از دقت بیش‌تری از پیش‌بینی سود توسط مدل‌های سری زمانی برخوردار است مطالعات ولس،کاپلند و مارینیو نیز مؤید این مطلب می‌باشد. بدین صورت که جهت مقایسه دقت پیش‌بینی مدیریت و مدل سری‌های زمانی باکس-جنکینز از سود،تعداد 48 شرکت و برای دوره زمانی 15 ساله از سال 1368 تا 1382 استفاده شده است. فرضیه اصلی تحقیق فرضیه مورد بررسی در این تحقیق بدین صورت تعریف شده است که«دقت پیش‌بینی SPE توسط مدیریت شرکت‌ها بیش‌تر از دقت پیش‌بینی SPE توسط سری‌های زمانی باکس-جنکینز می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.