Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نقش تعدیلگر استقلال هیات مدیره

نویسنده:

(16 صفحه - از 18 تا 33)

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی رابطه افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و رویکرد آن پس رویدادی است. دوره زمانی پژوهش نیز شامل سال های ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ و نمونه برگزیده متشکل از ١٣٤ شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی در نرم افزارEviews نسخه ٩ استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و همچنین استقلال هیات مدیره رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی را تعدیل می کند.

کلیدواژه ها:

عملکرد ،مسئولیت اجتماعی ،استقلال هیات مدیره


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.