Skip to main content
فهرست مقالات

نقش حاکمیت شرکتی در پیش‌بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

(24 صفحه - از 86 تا 109)

چکیده:

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی است که تعادل مناسب بین حقوق صاحبان سهام از یکسو؛ و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار میکند. حاکمیت شرکتی ضعیف میتواند منجر به افزایش احتمال درماندگی مالی یا ورشکستگی در شرکتها شود. هدف این پژوهش مطالعهی نقش حاکمیت شرکتی در پیشبینی ورشکستگی در شرکتهای - پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بازه زمانی در این پژوهش محدود به سالهای ١٣٩٣ ١٣٨٨ میباشد. پژوهش انجامشده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیهوتحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که حاکمیت شرکتی بر گردش کل داراییها و نسبت حقوق صاحبان سهام و احتمال ورشکستگی تاثیرگذار است. به عبارتی میتوان گفت که با افزایش در میزان حاکمیت شرکتی، گردش کل داراییها و نسبت حقوق صاحبان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران افزایش مییابد.

کلیدواژه ها:

حاکمیت شرکتی ،ورشکستگی مالی ،گردش کل دارایی ها و نسبت حقوق صاحبان سهام


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.