Skip to main content
فهرست مقالات

واکاوی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان متاهل شهر اهواز: (یک پژوهش کیفی)

نویسنده مسئول:

نویسنده:

چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان انجام شد. پژوهش به شیوه کیفی و با به کارگیری روش نظریه زمینه‌ای اجرا شد. در این پژوهش برای گزینش شرکت‌کنندگان، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و با پیشرفت مطالعه، نمونه‌گیری موارد مطلوب مدنظر قرار گرفت که تا رسیدن به اشباع نظری در نهایت 17 زن مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. با کدگذاری باز 153 کد اولیه و با کدگذاری محوری، 25 مقوله عمده به دست آمد و "خشونت؛ ابزاری پنهان و آشکار"، به عنوان مقوله مرکزی استخراج گردید. می‌توان نتیجه گرفت که خشونت به طرق مختلف در اکثر خانواده‌ها در یک پیوستار کم تا زیاد، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله ویژگی‌های شخصیتی تا نوع تربیت خانوادگی و بسته به فرهنگ اجتماعی فرد وجود دارد، به‌گونه‌ای که در این شرایط طراحی و اجرای کارگاههای آموزشی در راستای شناخت تفاوت‌های زن و مرد، تربیت فرزند، غنی سازی ازدواج، ارتقاء مهارتهای همسرداری، شیوه‌های ارتباطی کارآمد و مناسب و مهارتهای زندگی در راستای پیشگیری از خشونت‌های خانگی ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش مفاهیم مهمی را برای مشاوران خانواده دارد و همچنین الهام بخش زوج‌هایی است که به دنبال کیفیت‌بخشی به رابطه زوجی خود هستند.

کلیدواژه ها:

پژوهش کیفی ،خشونت خانگی ،زنان متاهل ،نظریه زمینه‌ای


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.