Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی موانع اقتصادی توسعه‌یافتگی در استان ایلام

نویسنده:

نویسنده مسئول:

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی موانع اقتصادی توسعه‌یافتگی در استان ایلام و درک وتفسیر مردمان آن دیار از توسعه می پردازد. روش مطالعه این تحقیق کیفی و از نظریه‌ی زمینه ای برای تحلیل و ارائه داده‌ها استفاده شده است. در این پژوهش, اطلاعات مشاهده ای و اسنادی توسط محقق گرد آوری و اطلاعات مصاحبه ای نیز از ۵۶ نفر مشارکت کنندگان ساکن در ابلام بعمل آمد. برای تعیین افراد مورد مصاحبه، از روش نمونه‌گیری کیفی-هدفمند و برای تعیین تعداد مصاحبه شون دگان از منطق اشباع نظری در نمونه‌گیری نظری استفاده شد. نتایج بررسی نشان می دهد که مهم‌ترین موانع اقتصادی توسعه‌یافتگی در این استان مشکلات اکولوژیک، نبود بخش خصوصی قوی، نبود زیرساخت‌های اقتصادی و ففراقتصادی مزمن می‌باشد. براساس مدل نهایی، توسعه به مثایه پدیده ای دوگانه و تقابل گرا، درک، ارزیایی و تفسیر شده است که توانسته از یک طرف استان ایلام را توانمند ساخته و بسیاری از مسایل و مشکلات زندگی آنان را در ابعاد مختلف تغییر و نوسازی مشخص کنده و از طرف دیگر, مستلزم پرداخت هزینه‌های ستتی بوده که از دید مردم استان ایلام به عنوان نتایج نامطلوب توسعه تلقی می گردد.

کلیدواژه ها:

موانع اقتصادی ،توسعه نیافتگی ،نظریه زمینه ای ،فقر اقتصادی مزمن


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.