Skip to main content
فهرست مقالات

نادیدنی را دیدنی کردن (بررسی چند کتاب در معرفی آیین بهائی)

نویسنده:

مترجم:

(32 صفحه - از 178 تا 209)

چکیده:

این مقاله به بررسی و ارزیابی پنج کتاب می پردازد. یکی از آن ها را فردی غیربهائی نوشته است، سه کتاب دیگر را یک بهائی آ کادمیک و پنجمی را فردی بهائی، ولی غیرآ کادمیک، تالیف کرده است. نوشتۀ فرد غیربهائی، کتابچ های است به قلم خانم مارگیت واربرگ، جامعه شناس دانمارکی حوزۀ دین. یک متن توضیحی که باتوجه به مطالعه و تجربۀ طولانی ایشان دربارۀ بهائیت، در دانمارک و سایر کشورها، تهیه شده است. همچنین در این مقاله، سه کتاب پیتر اسمیت، جامعه شناس بهائی را بررسی م یکنیم. این سه کتاب گرچه متفاوت به نظر می رسند، ولی مکمل یکدیگرند. سرانجام سراغ کتابی بسیار متفاوت، به قلم موژان مومن، م یرویم که ابعاد معنوی و اخلاقی بهائیت را به تصویر م یکشد. این کتاب، خواننده را با الگوی کتاب های تبلیغی تهیه شده برای بهائیان و تازه بهائیان آشنا می سازد.

کلیدواژه ها:

بهائیت ،بابیت ،باب ،جامعه شناسی دین ،ادوارد براون ،بهائی ،بهاءالله ،اقلیت دینی ،عبدالبهاء ،شوقی افندی ،آیین بهائی ،ایادیان امرالله ،آیین جهانی بهائی ،دین جهانی بهائی ،طاهره قرةالعین ،مشاوران قاره ای


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.