Skip to main content
فهرست مقالات

صادق سرمد

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سرمد ، شعر ، قصاید ، غزل ، سخن ، طبع ، صادق سرمد ، فلک ، سفر ، سبک

خلاصه ماشینی:

"دانشمند محترم پاکدل آزادهء محبوب آقای دکتر خواجه عبد الحمید عرفانی‌ رایزن فرهنگی سفارت کبرای پاکستان در ایران،در شمارهء مسلسل 28 مجلهء هلال‌ ص 34 و 35 در همین زمینه مرحوم سرمد را با علامهء اقبال مقایسه فرموده و از مثنوی‌ اقبال و دو قصیدهء سرمد ابیاتی برگزیده که در اینجا نقل میکنم: شاعری زین مثنوی مقصود نیست‌ بت‌تراشی بتگری مقصود نیست‌ آشنای ما ز من بیگانه رفت‌ از خمستانم تهی پیمانه رفت من شکوه خسروی او را دهم‌ تاج کسری زیر پای او نهم‌ او حدیث دلبری خواهد ز من‌ آب و رنگ شاعری خواهد ز من‌ شعر را مقصود گر آدم گری است‌ شاعری هم وارث پیغمبری است‌ آیین شعر گرچه بدین پای‌بند نیست‌ بر علم و فن سزد که بهرجا وطن کنند لیکن سخنوران را تنها وظیفه نیست‌ بازی لفظ از پی موزون شدن کنند بر شاعران نزیبد تنها ز نظم شعر آهنگ‌سازی از جهت نغمه‌زن کنند بر شاعران رسد که بتبلیغ دین و داد از مردم ستم‌زده دفع محن کنند بر شاعران رسد که بنای شریعتی‌ یا نهضتی بزرگ بدست سخن کنند *** ترویج معرفت بود آیین شاعری‌ وین خود رسالتی است که بر ما مجاز گشت‌ شاعر که ملهم است بالهام ایزدی‌ شاید که با رسول خدا همتراز گشت‌ شاعر که مذهبش همه تهذیب زندگی است‌ شعرش بفضل عشق حقیقت طراز گشت قصائد بلندی که شاعر ملی ایران بمناسبت روزهای تاریخی سروده و در آنها با شاهنشاه ستوده و عظیم الشأن ایران سخن گفته همه را از این دسته توان شمرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.