Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه تکامل

نویسنده:

(1 صفحه - از 16 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : اسپنسر، جامعه، موجودات زنده، نظریه تکامل، عقیده، هربرت اسپنسر، ابن‌خلدون، جامعه‌شناسی، اجتماعی، مواد آلی و فرا آلی

خلاصه ماشینی:

"اندیشه (به تصویر صفحه مراجعه شود) نظریهء تکامل مطالعهء تطبیقی عقاید و آراء ابن خلدون‌ و هربرت اسپنشر دکتر صالح فقیرزاده/عباس امام‌1l هربرت اسپنسر فیلسوف و جامعه شناس انگلیسی‌ (1903-1820)در جریان یکی از خوشبینانه‌ترین‌ دورانهای تاریخی کشورش و در زمانی که تساهل دینی‌ به اوج خود رسیده بود زندگی می‌کرد. در زمینه مفهوم«جامعه در حکم یک موجود زنده»و نیز«نظریهء تکامل»،اسپنسر در جستاری تحت عنوان‌ «جامعه یک موجود زنده است»نظریه تکامل را به کار می‌گیرد تا نشان دهد چگونه می‌توان از اصول‌ زیست شناسی در مطالعهء رفتار آدمی،ساختار اجتماعی،و نهادهای اجتماع بهره‌برداری کرد. اسپنسر که‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) به عنوان یکی از بنیانگذاران جامعه شناسی تلقی‌ می‌شود تمام تلاش خود را وقف استقرار این علم جدید کرد. طرح‌ کلی تکامل مورد نظر او حاکی از این است که وی‌ نظرات مربوط به علوم طبیعی را درباره جامعه شناسی‌ به کار برده است:اساس کند و کاو اسپنسر در مورد جامعه علم زیست شناسی است."

صفحه: از 16 تا 16