Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به کتابهای تازه

(3 صفحه - از 65 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : کتاب، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، کتابخانه، تدوین، جمهوری اسلامی ایران، نمایه، ایران، انگلیسی، اسناد، سازمان مطالعه و تدوین کتب

خلاصه ماشینی:

"این کتاب برای دانشجویان رشته‌ کتابداری و اطلاع‌رسانی در مقطع‌ کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس‌ «حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه» تدوین شده است. مسأله ایدئولوژی از مسائل‌ جنجال برانگیز معاصر،به ویژه در غرب بوده است و از آغاز تمدن‌ جدید غرب تا حال حاضر در موقعیتهای متفاوت از جهات‌ مختلفی بدان پرداخته شده است‌ توجه به مسأله ایدئولوژی و ماهیت‌ ویژه و خاص آن از خلال مباحثات‌ معرف‌شناسانه سر برآورد و ظاهرا بیکن که برای اولین بار از خلال‌ بحث در مسأله«بت»ها به عنوان‌ موانع درک و شناخت درست باب‌ بحث در این خصوص را گشوده‌ است در این پرداخت خاص به‌ مسأله ایدئولوژی،محور بحث، بررسی عینیت و حقیقت علمی و نقش عوامل آسیب زننده به این‌ مطلوب‌شناختی بوده است و ایدئولوژی از حیث نقشی که در این‌ زمینه در معرفت بشری ایفا می‌کند مورد بحث و نقد قرار می‌گرفت. کتاب حاضر برای دانشجویان‌ رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل‌ در مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد به عنوان منبع اصلی درس‌ «نظریه‌های مختلف در روابط بین الملل»تدوین شده است. کتاب حاضر حاوی مجموعه‌ای از اصطلاحات و ضرب المثلهای متنوع‌ انگلیسی است که هنوز در جامعه‌ انگلیس رواج دارد و این اثر برای‌ خوانندگان به رشته تحریر در آمده که‌ به نحوی با زبان انگلیسی سر و کار دارند و نیز برای گروههای سنی زیر دیپلم،دیپلم،دانشجویان‌ دانشگاهها و افرادی که عازم‌ کشورهای انگلیسی زبان هستند می‌تواند مفید و مؤثر واقع شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود)نحوه زبان فارسی(بر پایه نظریه‌ حاکمیت و مرجع گزینی)/تألیف، قتباس و ترجمه علی میر عمادی، تهران:سازمان مطالعه و تدوین‌ کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،1376،هشت،350 ص:جدول،نمودار،(سازمان‌ مطالعه و تدوین..."

صفحه:
از 65 تا 67