Skip to main content
فهرست مقالات

رویدادهای فرهنگی ایران و جهان

(1 صفحه - از 69 تا 69)

کلید واژه های ماشینی : رویدادهای فرهنگی ایران و جهان ، دینی ، فرهنگی ، مطبوعات ایران ، جامعه ، بررسی عمیق فرهنگ‌های بومی ، جامعهء مدنی و فرهنگ سیاسی ، جامعهء مدنی ، جامعهء مدنی و اندیشه دینی ، گردهمایی جامعهء مدنی

خلاصه ماشینی:

"متأسفانه در میزگرد این نشریه هم به طور عمیق به‌ این مسأله پرداخته نشد و صاحبنظران صرفا تلاش کردند که‌ خودشان با هم به یک نقطه اشتراک‌ برسند تا اینکه جایگاه فرهنگ را در جامعه مدنی تبیین کنند. جواد وفایی‌ توصیه بررسی‌ کارشناسانه مباحث هژمونی فرهنگی و ایجاد دهکده‌ جهانی می‌رود تا فرهنگهای بومی و ملی را تحت الشعاع قرار دهد و غرب‌ با تکنولوژی پیشرفته خود بر تمام‌ اندیشه و فرهنگ دور دست‌ترین‌ نقاط جهان سیطره یابد. در کشور ما به واسطه‌ نگرشها و برداشتهای متفاوت از فرهنگ و راهکارهای احیا و تقویت‌ فرهنگ بومی،این انتظار وجود دارد که نشریه‌ای همچون کیهان فرهنگی‌ ضمن معرفی دیدگاههای مختلف‌ فرهنگی به تبیین نقاط مثبت و منفی‌ آنها بپردازد و برای جامعه روشن کند که اولا تفاوت این دیدگاهها ناشی از چیست و ثانیا کدام یک از آنها با شرایط فعلی کشور و زمانهء ما کارآمدتر است."

صفحه: از 69 تا 69