Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطور تحلیل علیت در فلسفه جدید غرب و مقایسه آن با فلسفه اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 53 تا 74)

بررسی مفاهیمی همچون «علیت» در فلسفه غرب در دوران جدید از مباحث چالش برانگیز بوده است. با توجه به تجربه باوری حاکم بر تفکر غربی در این دوران، علیت در فضای سوبژکتیویسم غربی تحلیل می شد. همین امر چالش ها و فرازو نشیب های چندی را برای تحلیل علیت در غرب بوجود آورد. در این مقاله ابتدا تطور تحلیل علیت را در دوران جدید غربی در نظر مهمترین فیلسوفانی که در اینباره نظر قابل توجهی داشته اند بررسی کرده و سیر این تطور را باز می نماییم و سپس تطور تحلیل علیت را در فلسفه اسلامی از دیدگاه متکلمان تا فیلسوفان مشاء و سپس اندیشمندان حکمت متعالیه بررسی خواهیم نمود. در نهایت بین تحلیل علیت در فلسفه جدید غربی و فلسفه اسلامی مقایسه خواهیم نمود و تفاوت های میان ایندو نگرش که اساسا دو نگاه مختلف به مقولاتی از این دست است بازنموده خواهد شد. این دو چشم انداز مختلف سبب شده است تا تصور علیت در تفکر غربی امری تجربی و در نهایت «سوبژکتیو» انگاشته شود حال آنکه در اندیشه اسلامی مقوله ای «نفس الامری» یا «معقول» است.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.