Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگیها و شرایط حاکم اسلامی

نویسنده:

(5 صفحه - از 29 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : خدا، خداوند، دین، شرایط حاکم اسلامی، تقوا، پیامبر، حاکم اسلامی، مردم، فروتنی، فرمان

خلاصه ماشینی:

"نقد و نظر ویژگیها و شرایط حاکم اسلامی دکتر حسین رزمجو رهبری و حاکمیت از دیدگاه اسلام راستین، وظیفه‌ای آن‌چنان خطیر و سنگین است که جز از بزرگمردان دین باور و متقی برنمی‌آید،کسانی که بر پایهء کتاب خداوند و سنتهای سنیه نبی اکرم(ص) فرمان برانند و به منظور برقراری عدالت اجتماعی و رفع ظلم و پاسداری از حقوق مظلم،وجود خود را وقف خدمتگزاری خدا و خلق او بنمایند. همواره متوجه باشد که او پیرو مکتب و مجری‌ احکام دین حنیفی است که در آن ذره‌ای از اعمال‌ نیک و بد انسان از دیدگاه پروردگار عالم پوشیده‌ نیست(آیات 7 و 8 از سورهء زلزله) 4-دادگری و ظلم‌ستیزی هرچند با تحقق سرمایه‌های معنوی و خصال‌ عالیهء علم و ایمان و خداترسی و تقوا در حاکم‌ اسلامی،طبعا شرایط و مکارم اخلاقی دیگری که‌ لازمهء چنین زمامداری است در او به وجود می‌آید؛ ذکر این ویژگیها-خصوصا دادگری و ستم‌ستیزی- که اهمیت فراوان دارد-بسیار ضروری به نظر می‌رسد. خداوند مراعات فروتنی و شکسته نفسی را با نزول‌ چنین آیاتی به پیامبر(ص)خویش و همه کارگزاران‌ جامعهء اسلامی توصیه فرموده است:«پر و بال‌ خودت را برای مؤمنان فرود آر(در برابرشان فروتن‌ باش)»(حجر،88)؛زیرا به تعبیر خداوند،یکی‌ از نشانه‌های بندگان مخلص او فروتنی و اظهار خضوع و ادب نسبت به دیگران است: «بندگان واقعی خدای بخشنده کسانی هستند که‌ با فروتنی بر زمین راه می‌روند و زمانی که جاهلان‌ آنان را مخاطب قرار می‌دهند،با گفتن سلام‌ جوابشان را می‌دهند»(فرقان،36)در اهمیت‌ صفات پسندیده تواضع و شفقت همین بس که از رسول اکرم(ص)روایت شده است که«هرکس از برای خداوند فروتنی کند،خدا او را بر می‌کشد و بلند مرتبه می‌گرداند."

صفحه: از 29 تا 33