Skip to main content
فهرست مقالات

جامعه شناسی دین

نویسنده:

مترجم:

(6 صفحه - از 44 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : دین، جامعه، جامعه‌شناسی، اجتماعی، دورکهایم، تفکر، تفکر اجتماعی سنتی، سنتی، پارسونز، تاریخ

خلاصه ماشینی:

"این‌ تلاشهای فلسفی که غالبا برای تقدیس نمودن حق‌ مالکیت انجام می‌گرفت عقیدهء قانون طبیعی را دنیوی کرد و آن‌را از قلمرو فقه و حقوق(جایی که‌ عالمان مدرسی آن‌را رها کرده بودند)به حوزهء فلسفهء اخلاق کشانید که این خود موجب زمینه‌سازی برای‌ ظهور علوم اجتماعی گردید. در نتیجه،این عقیدهء سنتی و رایج که جامعه باید بر اساس طرح از پیش تعیین شدهء الهی یا طبیعی‌ ساخته شود جای خود را به این نگرش داد که جامعه‌ می‌تواند یا باید براساس و تدبیر خود آدمی ساخته‌ شود و بدین‌سان یک انسان‌گرایی دنیوی و اجتماعی پدید آمد که به نوبهء خود سبب پدید آمدن‌ بسیاری از نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی‌ جهان جدید گردید. نظریه اجتماعی جدید سیر تحول نظریهء اجتماعی جدید با این ویژگیها توصیف شده است که شناخت دقیقتری از مبانی‌ غیر دینی جامعه‌شناسی پدید آمده است،عزم‌ جدیدی برای ارتقای سطح تحقیق فراتر از نظرپردازی صرف پیدا شده است،کشاکش‌ حرفه‌ای توسعه یافته‌ای بین همدلی و انفصال از موضوع در این رشته ایجاد شده است،تلاشهای‌ ماهرانه‌ای صورت گرفته تا مطالعات دینی را با مدلها و تئوری‌سازی علوم اجتماعی به‌طور عام پیوند دهد،ادامه دادن مناقشات دربارهء ماده‌گرایی، تحویل‌گرایی،رفتارگرایی،تحصل‌گرایی، عامل‌گرایی و هرمنوتیک و تفسیر نمادهای دینی. درحالی‌که مطالعهء دین تا حد زیادی مدیون علوم اجتماعی به‌طور کلی است، انسان‌شناسی معاصر که توسط نویسندگانی مانند کلیفورد گیرتز،ماری داگلاس،کلود لوی اشتراوس‌ و ویکتور ترنر عرضه شده است،ظاهرا تأثیر بیشتری از خود جامعه‌شناسی بر مطالعات دینی‌ داشته است."

صفحه:
از 44 تا 49