Skip to main content
فهرست مقالات

قصه داستان

نویسنده:

(2 صفحه - از 18 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : قصه ، داستان ، قصه داستان ، رمان ، تراژدی ، فنی ، پیرنگ ، فورستر ، فیلم ، ادبی

خلاصه ماشینی:

"قصهء داستان محمدرضا سرشار اغلب عادت شده است که تعابیر قصه و داستان،به طور جداگانه و مستقل،برای‌ گونه‌هایی ویژه از ادبیات داستانی به کار رود که هر یک نیز تعریف خاص خود را دارد. در فرهنگهای لغت عربی نیز-همانند فرهنگهای لغت فارسی خود ما-،این واژه،هم به‌ معنای عام و در واقع غیر فنی داستان به کار رفته و هم به معنی سرگذشت؛و هم معنی ریشه شناسانه‌ و لغوی شده است. (4) آنچه با مطالعهء توضیحهای ارسطو راجع به تعبیر افسانهء مضمون به دست می‌آید این است که او، ظاهرا،این تعبیر را گاه برای قصهء تراژدی و گاه برای‌ پیرنگ آن به کار برده است. »(13) البته در این مورد،فورستر-احتمالا تحت تأثیر گرایشهای شبه روشنفکرانهء حاکم بر زمان خود-در مورد اهمیت و ارزش قصه در داستان،کم لطفی به‌ خرج داده است. اما لذت گوش دادن به داستانها[در همان شکل سنتی آن:دارای قصه‌]برای طبیعت‌ به همان اندازه طبیعی است که لذت نگاه‌ کردن به رقص و به تقلید در آوردن-که نمایش از آن‌ سرچشمه می‌گیرد و رواج داستان پلیسی نشان‌ می‌دهد که این علاقه‌مندی،آسیب ندیده،باقی‌ مانده است. و اگر علتش این نیست که داستانهای‌ روان شناختی،تعلیماتی و روانکاوی،که مغز این‌ فقط آنها را صحیح می‌داند،نیاز آنان را برآورده‌ نمی‌سازد،پس چه علت دیگری وجود دارد؟»(14) به صحبت اصلی خود در مورد خصایص قصهء داستان برگردیم: «... حال آنکه داستان-در معنی فنی آن-یک گونهء مستقل ادبی است،که از اجزای مختلفی تشکیل می‌شود؛و یکی از آن‌ اجزا،(در واقع ستون فقراتش)،قصه است. سفانه استفاده از تعبیر داستان به جای قصه در این ترجمه،عدهء زیادی از محققان، منتقدان،نویسندگان و مدرسان ادبیات داستانی کشور ما-از جمله‌ خود مترجم این کتاب-را،سالیانی دراز به اشتباه انداخته است."

صفحه: از 18 تا 19